MMR vakcina i timerosal u vakcinama ne izazivaju autizam

Postoje brojna mišljenja o uticaju MMR vakcine na zdravlje djece, ali je zvanični stav Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) da ta vakcina ne utiče na njihovo zdravlje i ne dovodi do pojave autizma. MMR, navodno, izaziva autizam kod djece, a timerosal (ili tiomersal), organsko jedinjenje žive koje se koristi kao konzervans u pojedinim vakcinama, je toksičan …

645

Postoje brojna mišljenja o uticaju MMR vakcine na zdravlje djece, ali je zvanični stav Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) da ta vakcina ne utiče na njihovo zdravlje i ne dovodi do pojave autizma.

MMR, navodno, izaziva autizam kod djece, a timerosal (ili tiomersal), organsko jedinjenje žive koje se koristi kao konzervans u pojedinim vakcinama, je toksičan za nervni sistem.

Tekst sa navodnim štetnim uticajem MMR vakcine i timerosala  nedavno je objavio portal  Ekskluzivno   pod naslovom:“Doktori priznali – evo šta se nalazi u cjepivima”

Tu objavu prati  šestominutni video snimak koji sadrži isječak sa sastanka u kome američki neurolog Dejvid Baskin brani svoju studiju o tome da živa koju sadrži  timerosal dovodi do autizma kod djece.

Baskin kaže da podržava teoriji Endrjua Vejkfilda koji je 1998. godine objavio studiju da MMR izaziva regresivni autizam, što je jedna od najpoznatijih teorija o tom pitanju.“Timerosal je glavna tema mog istraživanja kao kliničara. I nakon razgovora sa Vejkfildom ono što njega brine je regresivni autizam, činjenica da djeca započinju život normalna i onda se njihovo stanje pogoršava i druga njegova velika briga se odnosi na revakcinaciju” kaže Baskin.

Britanski gastroenterolog Vejkfild je svojom spekulativnom studijom iz 1998. godine o povezanosti vakcinacije i autizma smanjio povjerenje roditelja u program javnog vakcinisanja u Engleskoj i pitanja bezbjednosti vakcina u Sjevernoj Americi.“Nakon 10 godina polemike i istrage, Vejkfild je proglašen krivim za etičke, medicinske i naučne nesavjesnosti u objavljivanju radova o autizmu. Dodatne studije su pokazale da su predstavljeni podaci lažni. Navodna veza autizam-vakcina je možda najviše štetna medicinska prevara u poslednjih 100 godina” prenosi Jurnal.sagepub.

Britansko Opšte medicinsko vijeće (General Medical Council) koje je 148 dana zasijedalo i saslušalo dokaze, dokazalo je u januaru 2010. dugu paletu optužbi protiv Endrjua Vejkfilda. Otkrili su da je sprovodio nepotrebne, invazivne testove na djeci, nazivajući ga nepoštenim, neodgovornim ljekarom. Nekoliko mjeseci kasnije Vejkfild je izbrisan iz medicinskog registra u Velikoj Britaniji, dijelom i zbog svog namjernog lažiranja istraživanja objavljenog u Lancetu, i zabranjeno mu je da praktikuje medicinu u Velikoj Britaniji.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objašnjava da se zabrinutost zbog povezanosti između vakcinacije MMR-om i autizma pojavila krajem krajem 1990-tih, ali da je Globalni savjetodavni odbor za bezbjednost vakcina (Global Advisory Committee on Vaccine Safety – GACVS) na osnovu opsežnog predstavljenog pregleda zaključio da ne postoje dokazi o uzročnoj povezanosti MMR vakcine i autizma.“GACVS je preporučio da ne bi trebalo da se mijenjaju trenutne prakse vakcinacije sa MMR” navodi se na sajtu SZO.

Baskin u video snimku navodi da vjeruje da nakon studija koje je sproveo živa je faktor koji doprinosi autizmu.

„Negdje između 30 u 40 procenata djece u veoma konzervativnim studijama izgleda da imaju regresivni autizam. Drugim riječima ne izgleda kao da počinju abnormalno. Nešto se desi većini njih i oni odu u regresiju. Tako da ako hoćete da uzmete konzervativnu procjenu, uzmite konzervativne brojeve jer postoje i druge studije da je 60-70 odsto autizma regresivno“ objašnjava Baksin.

 On je kazao da nikada u jednom danu ne bi primio devet doza injekcija u isto vrijeme od kojih sedam sadrži živu i da to ne bi dali ni svojoj djeci i unucima.

Istraživanja su pokazala da ne postoji uzročna povezanost između  rane izloženosti žive iz vakcine koju sadrži timerosal sa deficitom neuropsihološkog  funkcionisanja u dobi od sedme do desete godine.

Američki Centar za kontrolu zaraznih bolesti tvrdi da nema dokaza o šteti uzrokovanoj malim dozama timerosala u vakcinama, osim manjih reakcija poput crvenila i otoka na mjestu ubrizgavanja. Međutim, u julu 1999. godine, agencije za javnu zdravstvenu zaštitu, Američka akademija za pedijatriju i proizvođači vakcina složili su se da bi trebalo smanjiti ili ukloniti timerosal u vakcinama kao mjeru predostrožnosti.

SZO objašnjava da je GAVCS od 2002. do 2008. godine  pregledao  više farmakokinetičkih i epidemioloških ispitivanja u vezi timerosala, kao i da su ti podaci kod nedonoščadi i novorođenčadi pokazali da se živa nakon vakcinacije efikasno izlučuje iz stolice i ne nakuplja dugoročno u krvi.  GAVCS je 2012. godine ponovo razmatrao informacije o bezbjednosti timerosala pregledom 28 različitih studija i zaključio je da dostupni dokazi potvrđuju sigurnost upotrebe timerosala u vakcinisanju.“Na osnovu trenutnih dokaza, GACVS smatra da nijesu neophodna dodatna ispitivanja sigurnosti tiomersala u vakcinama i da dostupni dokazi snažno podržavaju sigurnost uporabe tiomersala kao konzervansa za deaktivirane vakcine. GACVS smatra da bi razmatranje dodatnih dokaza koji govore suprotno trebalo temeljiti na studijama koristeći iste visoke standarde epidemioloških i kauzalnih zaključaka potrebnih za naučna istraživanja. Tiomersal omogućava milionima ljudi širom svijeta pristup vakcinama koje spašavaju život i do danas nije pronađena nijedna sigurnija i jednako efikasna alternativa za mnoge vakcine.”

Pošto portal Ekskluzivno nije uzeo u razmatranje zvanične stavove SZO niti brojna naučna istraživanja na ovu temu, već samo stavove jednog ljekara i opovrgnutu teoriju Endrjua Vejkfilda, njegovu objavu ocjenjujemo kao dezinformaciju. Tu ocjenu dobija medijski sadržaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

Ekskluzivno.me: Dezinformacija

Autor:

Milica Kovačević

Objavljeno:

13/05/2020

Ocjena:

Dezinformacija