Pseudonauka

Ocjenu “Pseudonauka” dobija medijski izvještaj koji pokušava da određena mišljenja, stavove, vrijednosti ili nalaze dobijene nenaučnim metodom, predstavi kao naučna otkrića ili činjenice. U ovakvim izvještajima često se pogrešno ili manipulativno interpretiraju postojeća naučna istraživanja, ili se poziva na istraživanja koja nisu u skladu sa naučnom provjerom i utvrđivanjem činjenica.

Pseudonauka
Doživjeti stotu: Mit o najzdravijem narodu na planeti

Lažni narativi Pseudonauka

Priča o pakistanskom narodu Hunza koji navodno ima životni vijek od 110 do...

Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba cdtmn.org