Operisana štoperica, usporavanje po potrebi u korist Milatovića ili nešto treće

Sekund ili sekunda je jedinica za vrijeme i jedna od sedam SI osnovnih jedinica. Definiše se kao trajanje 9.192.631.770 perioda zračenja (radijacije) koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133 na nula stepeni kelvina.