B92

Url: https://www.b92.net/

Portal je povezan sa istoimenom Facebook stranicom koja broji preko 514.000 pratioca.

Impressum povezan sa portalom: 

Radiodifuzno preduzeće „B92“ a.d. Beograd, Autoput za Zagreb 22.

Tel: 301 2000; Fax 301 2001

Manja Grčić, Izvršni direktor

Katarina Pavlović, Direktor programa

Ivan Ivanović, Direktor zabavnog progarma

Dimitrios Papadopoulos, Direktor Finansija

Jasmina Koprivica, Direktor Web portala

Zoran Baranac, Direktor informativnog programa

Analize