Oslobođenje.ba

Url: https://www.oslobodjenje.ba/

Impressum

 

Web site: www.oslobodjenje.ba

e-mail:

redaction@oslobodjenje.ba

dani@oslobodjenje.ba

Fax: ‎+387 33 468 168

tel:+387 33 911 600 (REDAKCIJA)

+387 33 911 602 (WEB)

+387 33 911 638 (MARKETING)

+387 33 911 626 (PRODAJA)

+387 33 276 984; +387 33 911 603 (DANI)

Oslobođenje d.o.o. Branilaca Sarajeva 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Glavna i odgovorna urednica i direktorica:

Vildana SELIMBEGOVIĆ

vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Izvršni urednici:

Jelena MILANOVIĆ, Saša RUKAVINA

Izvršni urednik Web deska:

Nedim Jusufović

web@oslobodjenje.ba

Urednici:

Amra BRKIĆ-ČEKIĆ, Jasmina MALIŠEVIĆ, Alema PENDEK, Edin SALČINOVIĆ, Lejla SOFRADŽIJA, Daniel OMERAGIĆ, Darko OMERAGIĆ, Jasmin TAJIĆ

Izvršni urednik Dana:

Saša Rukavina

Za Dane pišu:

Svetlana Cenić, Eldar Dizdarević, Faruk Šehić, Gordana Katana, Tamara Nikčević, Đorđe Krajišnik, Jasmin Tajić, Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, Darko Omeragić, Jelena Milanović, Mirela Dautbegović, Edina Kamenica, Zinaida Đelilović, Alema Pendek, Minela Pamuk, Adnan Demić, Edin Salčinović, Hajrudin Somun, Masha Durkalić, Tarik Haverić, Dževad Sabljaković

Analize

Ocjene
  • Klikbejt 1
  • Manipulisanje činjenicama 1
  • Dezinformacija 1
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba cdtmn.org