Skala radio

Url: https://skalaradio.com/

Skala Radio

"Maxko" d.o.o.

Direktor: Slavko Mandić

Odgovorno lice: Dubravka Jovanović 

Adresa: Trg od kina, Kotor

E-mail: skalaradio@t-com.me skala@t-com.me

Telefon: +382 32 302 688 Fax: +382 32 302 569

Website: https://skalaradio.com/