Vijesti.hr

Url: https://vijesti.rtl.hr/

 

   RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

   Krapinska 45
   HR-10000 Zagreb
   Tel: + 385 1 3660 000
   Fax: + 385 1 3660 009
   E-mail: rtl@rtl.hr
   Web: www.rtl.hr

   Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,

   OIB: 07330149920

   IBAN: HR4623300031100217010 otvoren kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.

   Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

   Predsjednik Uprave: Henning Tewes