Avaz.ba

O MEDIJU

Bosanskohercegovački politički dnevnik

Kompanija “Avaz” osnovana je 20.10.1991. godine

Prvi broj sedmičnog lista “Bošnjački avaz” odštampan je 15.9.1993. godine.

Prvi broj dnevnog lista “Dnevni avaz” odštampan je 2.10.1995. godine.

Izdavač

avaz-roto press d.o.o.

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

PDV broj: 200934630002

Direktor medija

Fadil Mandal

Glavni i odgovorni urednik

Fahir Karalić

Uređuje redakcijski kolegij

Miralem Aščić / Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika

Lejla Suljović / DESK

Nermin Demirović / Sport

Borka Cerić / Crna hronika

Mladen Dakić / Biznis

Ema Maslo/ Sarajevska hronika i Dopisnička služba

Larisa Sarajlić-Ramović / Jet set, RTV Extra

Mirela Kukan / Azra

Mirsad Cviko / Express

Izvršni urednik portala

Evelin Trako

Zamjenik urednika portala

Admir Jamaković

Novinari

Admir Aljimi

Fahir Karalić

Erdin Halimić

Danijal Hadžović

Nerma Ajnadžić

Goran Šumar

Alisa Čengić

Admir Jamaković

Adi Milišić

Lejla Karahmet – Pujagić

Elvira Nišić

Almir Kapo

Lejla Medinić

Admir Vatreš

Fuad Mustafić

Lejla Bejdić

Emina Idrizović

Dženita Hasović – Mirvić

Amanda Krcić – Nalo

Zijada Karić

Emina Džafić

Ilma Jakubović

Adela Kukić

Avaz na engleskom

Helena Javor-Ibrahimbegović

Kolumnisti

Abdulah Sidran

Almasa Hadžić

Sekretar redakcije

Adnan Mulalić

Dopisnici i saradnici

Alen Bajramović / Goražde

Meliha Smajkić / Mostar

Edin Skokić / Tuzla

Ognjen Matavulj / Banja Luka

Sakib Smajlović / Srebrenica

Hasan Čalić

Nejra Bradarić

Hazim Čukle

Boško Grgić

Rade Jokić

Ljubo Ljubojević

Predrag Mucović

Duško Pucar

Nikola Trogrlić

Muamer Zukanović

Samra Džajić

Agić Rusmir

Nusret Smajović

Nina Novaković

Ozren Tošić

Dragan Tešić

Emir Vučjak / Križaljka

Hedija Mehmedić / Horoskop

DTP

Dina Pazelja

Almir Hodžić

Ramiz Šetkić

Sena Banda

Arina Hasović

Lejla Čerkez

Amina Osmanlić

Lektori

Maja Zornić

Elma Dedajić- Agić

Dizajn i digitalni razvoj

avaz-roto press d.o.o.

Marketing

Jasmin Topalović / Direktor marketinga

Dino Felić / Direktor akcija

Dženeta Somo – Letić

Naida Saračević

Dalila Delalić

Almir Maksić

Selma Alajim

Faris Čolić

Sanela Fijuljanin

Direktor Društva

Bajro Šaban

List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. godine u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.