Klix.ba

O MEDIJU

Glavni i odgovorni urednik

Semir Hambo

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

Dino Bezdrob

Urednici deska

Dino Bezdrob
Rijad Durkić
Nataša Vasić
Goran Mrkić

Novinari

Anisa Bukva
Dalibor Bošnjak
Nejra Osmanović
Elvis Bunić
Senja Mahinić
Kenan Hadžić
Nermin Kustura
Lejla Kajić
Benjamin Redžić
Vedad Karić
Mersad Gušić
Nermana Crnčalo
Haris Halvadžija
Iman Sporišević
Benamin Turković

Dopisnici

Armin Kendić (Tuzla)
Elmedin Mehić (Zenica)
Elvira Aganović (Goražde)
Gordana Šimović (Mostar)

Saradnici

Elmir Tozo (auto)
Elvir Zubović (auto)

Fotoreporteri

Davorin Sekulić
Ivan Šebalj
Tarik Saletović

Lektor

Aida Olovčić-Ibrahimović

Križaljka

Emir Vučijak

Prodaja & Marketing

Amela Smajlagić
Devsa Olovčić
Ines Arapović

Head of performance

Dino Karadža

Design

Haris Jusović

Development

Mario Šimić

Izdavač

InterSoft d.o.o. Sarajevo

Direktor

Dario Šimić

Izvršni direktor

Mario Šimić