Radio Trebinje

O MEDIJU

Internet portal radiotrebinje.com
Sjedište redakcije

Kralja Petra Prvog Oslobodioca 34
89101 Trebinje
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel/faks: +387 (59) 260 348 (direktor)
Tel: +387 (59) 260 248 (redakcija)

Elektronske adrese:

portalradiotrebinje@gmail.com
ciko.direktor@teol.net

Direktor

Manojlo Ćuk

Odgovorni urednik programa
Portal radiotrebinje.com

Milenko Ignjatić, novinar
Rade Savić, novinar
Dejana Matović, novinar

Radio Trebinje

Vlatka Musić, odgovorni urednik
Dubravka Čolović, zamjenik odgovornog urednika
Ratomir Mijanović, novinar
Daliborka Radanović, novinar
Sunčica Pešić, novinar

Anica Skočajić, novinar

Božidar Vučur, muzički urednik