A što će nama, uopšte, ti izbori?

Pristrasnost medija je nešto na šta su navikli čitaoci, novinari, urednici i političari. Ono na šta se teško navići je pristrasnost kod regionalnih tabloida koja svakog dana dostiže novi nivo. Ide čak i do tog nivoa da se prosječnom čitaocu može učiniti da vrijeme u redakcijama tabloida u susjednoj Srbiji teče dosta brže nego u ostatku svijeta, pa i Crnoj Gori, jer su komšijski portali već proglasili i pobjednika i poraženog na predsjedničkim izborima.