Spektakularan doček Srba u Crnoj Gori /video/

Članak prijavljen 19. 08. 2020

Link na originalni članak

Razlog za prijavu članka

Uopšte nije reč o dolasku Seba u Crnu Goru, već o litijama u Risnu.. Automobili koji su dolazili su stigli iz Nikšića