021.rs

O MEDIJU

Portal 021 – www.021.rs

Izdavač: Radiodifuzno preduzeće “021” d.o.o.

Adresa: Svetozara Miletića 45, Novi Sad, Srbija

Mejl: radio021@021.rs

Registarski broj: IN000020

Direktor

Slobodan Krajnović

Odgovorni urednik portala

Zoran Strika

Odgovorni urednik radija

Jovan Stojanović

Redakcija

Jelena Georgiev
Gorica Nikolin
Suzana Stojićević
Dragana Prica Kovačević
Gordana Mihailović
Ivan Kuzmanović
Snežana Miletić
Žarko Bogosavljević
Ivan Varnju
Živan Lazić

Urednik fotografije

Dragan Perišić

Direktor marketinga i prodaje

Dušica Kurucić

Prodaja

Biljana Ranisavljev
Luka Talo
Milan Ceković