Ispravke i dopune

 

Raskrinkavanje poštuje novinarske i etičke standarde kada su u pitanju ispravke i dopune.  

Tim Raskrinkavanja eventualne greške ispravlja u najkraćem mogućem roku.  

Čitaoci i zainteresovana javnost nam na greške u člancima i moguće dopune mogu ukazati putem mejla raskrinkavanje.me@gmail.com i putem naših društvenih mreža.  

Obavezni smo da odgovorimo na sve mejlove u kojima se od nas traži ispravka, a koji sadrže obrazloženje i dokaze zasnovane na relevantnim izvorima da smo pogriješili.  

O ispravkama odlučuje glavni i odgovorni urednik.

 

Tekstovi koji sadrže ispravke: