Raskrinkavanje.me je platforma Centra za demokratsku tranziciju (CDT) čiji su primarni ciljevi suprotstavljanje medijskim manipulacijama, povećanje kvaliteta sadržaja medija, medijske pismenosti čitalaca i poštovanja profesionalnih standarda na medijskoj sceni.

Dio smo Međunarodne mreže za provjeru informacija (International Fact-Checking Network – IFCN), Evropske mreže standarda za provjeru činjenica (European Fact-Checking Standards Network – EFCSN), kao i dio Evropskog kodeksa standarda za nezavisne organizacije za provjeru činjenica, te dio regionalne mreže za borbu protiv dezinformacija – SEECheck čije su članice organizacije koje vode slične platforme: Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, KRIK i Fake news tragač iz Srbije, Faktograf iz Hrvatske, MOST iz Makedonije i Oštro iz Slovenije.

Članice SEECheck mreže prepoznale su da rastući problem dezinformisanja javnosti ne poznaje državne granice, da svaka medijska manipulacija kroz onlajn prostor nalazi svoj put do medija u svim zemljama regiona. Sve članice mreže podupiru kvalitetno novinarstvo i profesionalne medije kao stubove demokratije, slobodnog i pravednog društva i svojim radom doprinose da građani kritički posmatraju i konzumiraju medijski sadržaj te da razlikuju kredibilne medijske izvore od onih koji to nijesu.

Partneri smo Facebooka za Crnu Goru, u okviru njihovog Third Party Fact-Checking programa koji trenutno ima 70 učesnika koji provjeravaju činjenice na 50 jezika širom svijeta.

Vjerujemo da su shvatanja da “medijima ne treba vjerovati” pogrešna i opasna, jednako kao i nekritičko prihvatanje svega što se u medijima može čuti, vidjeti i pročitati, kao i da je svaka dezinformacija, bez obzira na izvor iz kojeg potiče i medij koji je prenese, štetna za demokratiju i društvo u cjelini.

Zato analiziramo medijske sadržaje i objave na društvenim mrežama iz oblasti međunarodne i regionalne politike, ljudskih prava i demokratije, za koje postoji sumnja da mogu sadržati netačne informacije, dezinformacije, lažne vijesti ili druge oblike manipulacija.

Temeljno provjeravamo sumnjive informacije i njihove izvore kroz poštovanje metodologije koju smo razvili u saradnji sa partnerima i koja nam pruža osnovu za ocjenjivanje medijskih sadržaja upitne kredibilnosti.

Pored ocjena pojedinačnih medijskih objava periodično pripremamo i zbirne analize stanja koje se tiču medijskih manipulacija u oblastima koje Raskrinkavanje pokriva.

Otvoreni smo za sve predloge građanki i građana koji žele da provjerimo sumnjive sadržaje i objave kao i za medijske kuće koje žele da kroz saradnju doprinesemo povećanju kvaliteta njihovih sadržaja.

Raskrinkavanje poštuje Kodeks novinara i novinarki Crne Gore i međunarodne standarde profesionalnog novinarstva. Naši novinari i istraživači ne smiju biti partijski angažovani niti učestvovati u bilo kakvoj izbornoj ili bilo kojoj drugoj kampanji zagovaranja koja bi mogla da uzrokuje stvaran ili prividan sukob interesa.

Država, političke partije i političari nemaju kontrolu i uticaj na rad Raskrinkavanja i rad i nijedna politička partija ili strana političkog spektra nije u posebnom fokusu rada i istraživanja redakcije Raskrinkavanja.   

Naša platforma ne zapošljava i neće zapošljavati nijednu osobu koja je u političkoj partiji ili ima poziciju u vladi i javnim preduzećima koja su pod direktnom kontrolom partija ili Vlade, neće tražiti od svojih čitalaca da glasaju za bilo koju političku partiju, kandidata za javnu funkciju ili politike osim onih koje su značajne za fakt-čeking.   

Raskrinkavanje nema niti će zaključivati bilo kakva partnerstva sa političkim partijama i ukazaće na svaki mogući sukob interesa ili političku pristrasnost eksperata ili organizacija koje se citiraju ili čija se dokumenta koristi.  

Raskrinkavanje će upozoriti svoje zaposlene da ne daju političke izjave u ime redakcije, da ne primaju nikakve poklone usluge ili privilegije koji prevazilaze nivo poklona koji spadaju u protokolarne.   

Na rad Raskrinkavanja ne utiču vlasnička ili donatorska struktura. Osnivač Raskrinkavanja se finansira dominatno od međunarodnih donator koji nemaju niti mogu imati uticaja na rad redakcije. Osnivač Raskrinkavanja ni na koji način ne utiče na sadržaj, teme i objave Raskrinkavanja i redakcija ima potpunu uređivačku nezavisnost u odnosu na osnivača.

Kada je to potrebno i moguće, Raskrinkavanje će tražiti odgovor osobe, medija ili organizacije koja je izvor dezinformacije i predmet značajnih kritika ili optužbi. Ovo se posebno odnosi na slučajeve u kojima je izjava nepotpuna ili bi mogla biti pogrešno shvaćena.

Raskrinkavanje je verifikovani potpisnik Kodeksa Međunarodne mreže za provjeru činjenica (IFCN) i u svom radu se pridržava odredbi ovog kodeksa.  Ukoliko smatrate da je Raskrinkavanje svojim radom prekršilo ovaj kodeks, možete uputiti žalbu IFCN-u na ovom linku. Ovdje možete pronaći i IFCN Code of principles, na kojem možete vidjeti vrijednosti koje poštujemo i za koje se zalažemo.

Na sajtu CDT-a dostupne su detaljne informacije o podršci i partnerima platforme Raskrinkavanje.me.  https://www.cdtmn.org/nasa-transparentnost/

Politika ispravki

 

Ukoliko se utvrdi smo pogrešno ocijenili medijski izvještaj i/ili zasnovali ocjenu na pogrešnim informacijama, grešku ćemo javno priznati i istu ispraviti.

Ispravka greške se vrši tako što se u originalnoj analizi ispravlja sporni dio i/ili ocjena, u tekst analize dodaje se istaknuta napomena o tome da je analiza naknadno mijenjana. Napomena sadrži jasne navode o tome šta je u analizi promijenjeno i na osnovu kojih novih informacija, kao i datum kada je promjena nastala. Smatramo da je ovakvo postupanje pri ispravljanju grešaka model koji treba podsticati u medijskom diskursu i djelovanju, kako bi se građanima/kama uvijek pružile precizne, tačne i aktuelne informacije. Rješavanje žalbi se  radi u roku od jednog radnog dana, osim ako nije potrebna dodatna provjera koja može trajati duže od toga.

Takođe, i naše ocjene objava sa Facebooka mogu biti osporavane od strane izdavača, ili izdavač može ispraviti netačnu objavljenu informaciju, u skladu sa pravilima i procedurama Facebooka koje su dostupne ovdje. https://www.facebook.com/business/help/997484867366026?id=673052479947730

Raskrinkavanje poštuje novinarske i etičke standarde kada su u pitanju ispravke i dopune.

Tim Raskrinkavanja eventualne greške ispravlja u najkraćem mogućem roku.

Čitaoci i zainteresovana javnost nam na greške u člancima i moguće dopune mogu ukazati putem mejla raskrinkavanje.me@gmail.com i putem naših društvenih mreža.

Obavezni smo da odgovorimo na sve mejlove u kojima se od nas traži ispravka, a koji sadrže obrazloženje i dokaze zasnovane na relevantnim izvorima da smo pogriješili.

O ispravkama odlučuje glavni i odgovorni urednik.

Tekstovi koji sadrže ispravke:


Bezbjedno je primiti krv od donora koji je vakcinisan protiv koronavirusa

Manipulacija istraživanjem o njemačkim sankcijama Rusiji

Kanadski komičar Nik Nemerof nije umro par dana nakon objavljivanja snimka o vakcini

Sezonske dezinformacije: Kako se ajkule “pojave” svakog ljeta

Švedska i Finska još uvijek nisu ušle u NATO