Dan

O MEDIJU

JUMEDIA MONT D.O.O.
Podgorica

Dan portal
Izvršni direktor i urednik Mladen Milutinović
dan@t-com.me
www.dan.co.me
PIB 02266148
Osnivači: Mladen Milutinović, Podgorica, 50%
Slavica Jovanović, Podgorica, 25%
Vojin Jovanović ( mldb ) , Podgorica, 25%
Osnivač:
Duško Jovanović

Povezana lica:
Dejan Ražnatović i Ljiljana Martinović,
koji su vlasnici firme M.D.COMPANY d.o.o., Podgorica, PIB 02338629
Dejan Ražnatović, 50% M.D.COMPANY D.O.O.
Ljiljana Martinović, 50% M.D.COMPANYD.O.O.

Dan portal

Koordinator
Mili Prelević

Dnevne novine Dan

v.d. pomoćnika glavnog i
odgovornog urednika
Mitar Rakčević i Ljiljana Minić
Ljiljana Čelebić (Regioni)
Vera Samolov (Kultura)
Ratko Ćetković (Tehnička služba)
Saša Protić (Tehnički urednik)
Smiljka Kadović (Marketing)
Adresa redakcije:
81000 Podgorica, 13.jul bb
e-mail: dan@t-com.me
Naziv pružaoca elektronske publikacije:
“Jumedia Mont” D.O.O
Identifikacioni znak:
Adresa za prijem službene pošte:
81000 Podgorica, 13.jul bb

E-mail za prijem službene pošte:
pravnasluzba@dan.co.me

E-mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora:
urednik@dan.co.me

E-mail zaštitnika prava čitalaca Dan-a – OMBUDSMAN:
ombudsman@dan.co.me

Tel. +382 (0)20 481 520 i 481 521
Fax.+382 (0)20 481 522