Glas Srpske

O MEDIJU

Generalni direktor – Boris Dmitrašinović

Glavni i odgovorni urednik – Borjana Radmanović-Petrović

Internet izdanje
Urednik internet izdanja – Stanko Smoljanović, info@glassrpske.com

Štampano izdanje
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika, novosti – Žarko Marković

Društvo, biznis – Dragana Lužija,

Panorama, svijet – Tanja Milaković,

Srbija, region – Veljko Zeljković

Hronika, Banjaluka – Darko Grabovac

Kultura – Milanka Mitrić

Sport – Dušan Repija

Glas Plus – Aleksandra Glišić

Prvi broj “Glasa” izašao je kao organ NOP-a za Bosanski Krajinu u Župici kod Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne Skupštine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske.

Pod imenom “Glas Srpske” izlazi od 5. maja 2003. godine.

Izdavač: AD “Glas Srpske” Banjaluka,

Adresa:

Redakcija

Braće Pišteljića 1,
78 000 Banjaluka

Telefon: 051 342 900
faks: 051 342 910

e-mail: dopisnik@glassrpske.com

Direkcija

Skendera Kulenovića 93.
78 000 Banjaluka

Telefon: 051 231 081
e-mail:marketing@glassrpske.com

ISSN 2303-7385