Jutarnji list

O MEDIJU

GLAVNI UREDNIK
Goran Ogurlić

ZAMJENICI GLAVNOG UREDNIKA
Vladimir Janković
Nino Đula

IZVRŠNI UREDNIK
Vladimir Marinović

ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA INTERNET PORTALA
Dražen Arapović

UREDNICI
Dalibor Miljuš

Ivan Zrinjski

Matko Breber

Ines Lukić

VODITELJICA ODJELA DISTRIBUCIJE SADRŽAJA HANZA MEDIJE
Gordana Jankoska Vranić

NOVINARI
Aleksandra Vladić

Marijan Brala

Tihana Lohinski

Sanja Žordić

Ivana Vašarević

Silvija Novak

Damjan Raknić

Vjeko Staničić

Matej Devčić

KONTAKT ZA ČITATELJE
Telefon: +385 1 610 3100
E-mail (tiskano izdanje): jutarnji.list@hanzamedia.hr
E-mail (online izdanje): jutarnjihr@hanzamedia.hr

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Ana Hanžeković Krznarić / članica Uprave

PROKURISTI
Zorica Vitez Sever / direktorica Korporativnih poslova i Cropixa
Amalija Bilušić / direktorica financija, računovodstva i kontrolinga

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Srđan Vrančić

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

DIREKTOR PRODAJE OGLASNOG PROSTORA
Igor Cenić

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Stipe Grubišić

DIREKTORICA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA I PROMOCIJE
Paola Poljak

DIREKTOR PROIZVODNJE, PRETPLATE I PRODAJE
Igor Volarević

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon: 01 617 39 39

SERVISI I KONTAKTI
Prodaja novina: 01 617 3870
Pretplata: 01 225 5374, pretplata@hanzamedia.hr
CROPIX FOTO SERVIS
tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr
JUTARNJI LIST TISKANO IZDANJE
GLAVNI UREDNIK
Goran Ogurlić
goran.ogurlic@hanzamedia.hr
ZAMJENICI GLAVNOG UREDNIKA
Nino Đula
nino.djula@hanzamedia.hr
Vladimir Janković
vladimir.jankovic@hanzamedia.hr

WEB IZDANJE jutarnji.hr
Koranska 2, Zagreb
www.jutarnji.hr
Tel. 01/6103 100
Fax. 01/6103 148, 6103 115
E-mail: jutarnji.list@hanzamedia.hr