PCNEN

O MEDIJU

Glavna i odgovorna urednica: Dobrila Plamenac Vuković
Urednik posebnih sadržaja: Duško Vuković
Urednik rubrike Satira: Dejan Tofčević

Saradnici:

Jovana Damjanović, novinarka
Sara Kurgaš, novinarka
Miljana Dašić, novinarka
Marija Pešić, novinarka
Vuk Vujisić, novinar
Irena Čejović, novinarka
Ivan Čađenović, novinar
Teodora Đurnić, novinarka
Miloš Krivokapić, saradnik analitičar
Omer Šarkić, bloger
Ibrahim Čikić, bloger
Vojin Grubač, bloger
Ljiljana Vuković, blogerka
Ksenija Milović, blogerka
NikAC, bloger
Duško Mihailović, web master

Adresa:
Jerevanska 32
pcnen@t-com.me
81000 Podgorica
Crna Gora