Pobjeda

O MEDIJU

Naziv medija: Portal “Pobjeda”

Adresa elektronske pošte:

portal@pobjeda.me

Internet stranica

https://www.pobjeda.me/

Glavna i odgovorna urednica: Jovana Đurišić

Zamjenik glavne i odgovorne urednice: Borislav Višnjić

Naziv osnivača medija:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT “NOVA POBJEDA” PODGORICA

Sjedište osnivača medija: Ul. 19- decembra br.5, 81000 Podgorica, Crna Gora

PIB osnivača medija 03022480

Vlasnička struktura “Nove Pobjede” – 100% udjela “Media-Nea” D.O.O. Podgorica 

Sjedište “Media Nea”: Ul, 19. decembra br. 5, 

PIB “Media Nea”: 02842777