Portal Analitika

O MEDIJU

Adresa elektronske pošte

portalanalitika@t-com.me

Internet stranica

https://www.portalanalitika.me/

Naziv osnivača medija:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT “NOVA POBJPORTAL PRESS” PODGORICA

Sjedište osnivača medija: Ul. 19. decembra br.5, 81000 Podgorica, Crna Gora

PIB osnivača medija 02770237

Vlasnička struktura “PORTAL PRESS” – 100% udjela “First Finansial Holdings” D.O.O. Podgorica

Sjedište “First Financial Holdings”: Ul. Ulcinjska br. 3

PIB “First Financial Holdings”: 02628295


Ana Popović

Glavna i odgovorna urednica

Tel: 067 819 806

e-mail: ana.popovic@portalanalitika.me

e-mail: ana.podgorica@gmail.com


Ana Nives Radović

Izvršna urednica

e-mail: 


Luka Đurić

Pomoćnik glavne i odgovorne urednice

e-mail:


Rosanda Mučalica

Pomoćnica glavne i odgovorne urednice


Redakcija: Ivan Kern, Siniša Goranović, 

Nikola Boljević, Biljana Roćen Knežević. Zilha Kalač


Tinka Đuranović

Izvršna direktorica

Tel 067 135 113

e-mail: tinka.djuranovic@portalanalitika.me