Sputnik News

O MEDIJU

Glavni urednik: LJubinka Milinčić

Zamenik glavnog urednika: Uroš Bobić

KONTAKT REDAKCIJE

Tel: + 381 11 635 2630

E-mail: feedback.rs@sputniknews.com

REKLAMA: advertising@sputniknews.com

SLUŽBA ZA SARADNJU SA MEDIJIMA: media@sputniknews.com; media.srb@sputniknews.com

MEDIJSKO PARTNERSTVO: mediapartners@sputniknews.com

SLUŽBA MARKETINGA: marketing@sputniknews.com

© 2021 MIA „Rosija sevodnja“

Internet-izdanje Sputnik registrovano je u Federalnoj službi za nadzor u sferi veza, informacionih tehnologija i masovnih komunikacija 17. novembra 2014. godine. Potvrda o registraciji № FS77-59867.

Osnivač: Federalno državno preduzeće „Međunarodna informativna agencija ’Rosija Sevodnja’“ (MIA „Rosija Sevodnja“)

Glavni i odgovorni urednik: Anisimov A. S.

Elektronska adresa: feedback.rs@sputniknews.com

Kontakt redakcije: +7 495-645-6601

Glavni urednik: LJubinka Milinčić

Zamenik glavnog urednika: Uroš Bobić

KONTAKT REDAKCIJE

Tel: + 381 11 635 2630

E-mail: feedback.rs@sputniknews.com

REKLAMA: advertising@sputniknews.com

SLUŽBA ZA SARADNJU SA MEDIJIMA: media@sputniknews.com; media.srb@sputniknews.com

MEDIJSKO PARTNERSTVO: mediapartners@sputniknews.com

SLUŽBA MARKETINGA: marketing@sputniknews.com

© 2021 MIA „Rosija sevodnja“

Internet-izdanje Sputnik registrovano je u Federalnoj službi za nadzor u sferi veza, informacionih tehnologija i masovnih komunikacija 17. novembra 2014. godine. Potvrda o registraciji № FS77-59867.

Osnivač: Federalno državno preduzeće „Međunarodna informativna agencija ’Rosija Sevodnja’“ (MIA „Rosija Sevodnja“)

Glavni i odgovorni urednik: Anisimov A. S.

Elektronska adresa: feedback.rs@sputniknews.com

Kontakt redakcije: +7 495-645-6601