Vecernji.ba

O MEDIJU

Večernji list BiH

Adresa:
Kralja Zvonimira 13, 88 000 Mostar
E-mail: bih@vecernji.net Web: www.vecernji.ba
Telefon: 036 355 670
Fax: 036 355 678

GLAVNI UREDNIK
Jozo Pavković

ZAMJENICA GLAVNOG UREDNIKA:
Valentina Rupčić

WEB PORTAL:
Arijana Beus, Andrea Bevanda

OGLASI I OSMRTNICE:
Marko Karlović
Telefon: 036 355 671, 036 355 677
oglasi@vecernji.ba

DISTRIBUTER:
Inter press tel. 039 706 287