Kako to, kako to

Ovaj komentar je 12.10.2021. godine objavio portal CDM pod naslovom: Najmlađi preminuli 19 godina: Pacijent nevakcinisan, neposredni uzrok smrti srčani zastoj

182

Ovaj komentar je 12.10.2021. godine objavio portal CDM pod naslovom: Najmlađi preminuli 19 godina: Pacijent nevakcinisan, neposredni uzrok smrti srčani zastoj

Autor:

admin

Objavljeno:

30/11/2021

Ocjena:

Bez komentara