Diskreditacija Zapada: Spomenik u Hagu nije posvećen majci

1851
hag-diskreditacija-zapada

Diskreditacija Zapada i zapadnih vrijednosti, odnosno pokušaji da se to učini, nisu rijetka pojava, naročito među ljudima koji su Istočno, odnosno proruski orjentisani.

Da diskreditacija Zapada i glorifikacija Istoka idu ruku pod ruku, dokaz je nedavna fejsbuk objava u kojoj je napravljeno poređenje dva spomenika.

Na lijevoj strani uočavamo spomenik koji čine trudna žena i dvoje malo dijece, dok je na desnoj strani prikazan spomenik koji čini žena sa muškim djelovima tijela i životinjom na glavi.

Kada je u pitanju lijeva fotografija, tvrdnja da se radi o spomeniku majci nije sporna, iz razloga što to zaista i jeste njegova simbolika.

Naime, ova bista se nalazi u ruskom gradu Tjumenju, i predstavlja glorifikaciju majke i majčinstva.

Međutim, kada je riječ o spomeniku sa desne fotografije, važno je napomenuti da on ne simbolizuje majku, kao što tvrdi autor objave.

Pretragom fotografije dolazimo do sajta Holanđanke Suzan Sanders, koja je istoričarka umjetnosti, kustos i dramaturg, koja je govorila o ovome, u najmanju ruku, neobičnom djelu.

Ono što je istina jeste da se on nalazi u holandskom gradu Hagu. Ipak spomenik nije posvećen majci, a njegov naziv je „I život je tamo“.

O ovome djelu možemo čitati na ranije pomenutom sajtu.

Tumačenje same skulpture, kao i umjetničke apstrakcije tema je za ljude bliske toj branši. Ipak, ono što zasigurno možemo utvrditi na osnovu iznijetih činjenica jeste da spomenik iz Haga ne simbolizuje majku ili majčinstvo, naročito ne onako kako Zapad to vidi, kao što sugeriše fejsbuk objava.

Kada to uzmemo u obzir, jasno prepoznajemo elemente dezinformacije u spornom postu, zbog čega smo ga baš tako i ocijenili.

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

In this article