Neistine o svima dostupnom “receptu”: Sastav vakcina nije nepoznat

4004

Koronavirus i sve što sa njim ima veze od toga kako je nastao, kako se širi, kako se liječi, koliko ljudi od njega umire donio je brojne lažne vijesti, dezinformacije i teorije zavjere.

Jedna od tih neistinitih tvrdnji je objava koja je do objavljivanja ovog teksta na Fejsbuku podijeljena preko 90.000 puta, a odnosi se na upotrebu vakcina za liječenje ove bolesti.

„Nijedan naučni institut u svetu, nijedna referentna laboratorija, nijedan medicinski istraživač, nobelovac, običan lekar, nikad nisu videli sastav vakcina kojima se trenutno pelcuje cela planeta, niti će ih ikada videti, niti smeju da vide, kao što nisu videli ni “virus”“.

Tvrdnje u ovoj poruci su lažne i lako se demantuju, jer za svaku vakcinu koja se već upotrebljava poznat je sastav, a na nekim od njih su radili renomirani instituti i referentne laboratorije.

U dokazivanju lažne tvrdnje u ovoj fejsbuk objavi daćemo podatke o četiri trenutno najpoznatije vakcine koje se koriste u sprečavanju širenja koronavirusa.

Na sajtu američke Federalne uprave za ljekove i hranu (FDA) zvanično je dostupna informacija o sastavu vakcine Fajzer-Biontek.

“Vakcina Fajzer-Biontek COVID-19 uključuje sledeće sastojke- mRNA, lipidi ((4-hidroksibutil) azandiil) bis (heksan-6,1-diil) bis (2-heksildekanoat), 2[(polietilen glikol) -2000] -N, N-ditetradecilacetamid, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholin i holesterol), kalijum hlorid, monobazni kalijum fosfat, natrijum hlorid, dvobazni natrijum fosfat dihidrat i saharoza.”

Drugu poznatu vakcinu AstraZeneka razvili su Univerzitet Oksford i AstraZeneka. Na sajtu Vlade Velike Britanije zvanično su dostupne informacije o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu ove vakcine:

„ Jedna doza (0,5 ml) sadrži:

Vakcina protiv COVID-19 (rekombinantno ChAdOx1-S *) 5 × 10 ^ 10 virusnih čestica (vp)

* Rekombinantni, replikacijski nedostajući adenovirusni vektor šimpanze koji kodira glikoprotein SARS CoV 2 Spike (S). Proizvedeno u genetski modificiranim ljudskim embrionalnim bubrezima (HEK) 293 stanice.

Ovaj proizvod sadrži genetski modifikovane organizme (GMO). “

Na sajtu je dostupna i kompletna lista pomoćnih sastojaka:

·  L-Histidin

·  L-Histidin hidrohlorid monohidrat

·  Magnezijum hlorid heksahidrat

· Polisorbat 80

· Etanol

· Saharoza

· Natrijum hlorida

· Dinatrijum edetat dihidrat

· Voda za injekcije

Dostupni su i podaci za rusku vakcinu Sputnik V. Ova vakcina je zvanično odobrena od ruskog Državnog registra za ljekove.

„Komponenta i sadrži:

Aktivna supstanca: rekombinantne adenovirusne čestice serotipa 26, koje sadrže protein S gena virusa SARS-CoV-2, u količini (1,0 ± 0,5) x 1011 čestica / doza.

Pomoćne supstance: tris (hidroksimetil) aminometan – 1,21 mg, natrijum hlorid – 2,19 mg, saharoza – 25,0 mg, magnezijum hlorid heksahidrat – 102,0 μg, EDTA dinatrijumova sol dihidrat – 19,0 μg, polisorbat 80 – 250 μg, etanol 95% – 2,5 μl, voda za injekcija do 0,5 ml.

Komponenta II sadrži:

Aktivna supstanca: rekombinantne adenovirusne čestice serotipa 5, koje sadrže gen proteina S virusa SARS-CoV-2, u količini (1,0 ± 0,5) x 1011 čestica / dozi.

Pomoćne supstance: tris (hidroksimetil) aminometan – 1,21 mg, natrijum hlorid – 2,19 mg, saharoza – 25,0 mg, magnezijum hlorid heksahidrat – 102,0 μg, EDTA dinatrijumova sol dihidrat – 19,0 μg, polisorbat 80 – 250 μg, etanol 95% – 2,5 μl, voda za injekcije do 0,5 ml. “

Evropska agencija za ljekove (EMA) preporučila je vakcinu COVID-19 Moderna za odobrenje u EU. Njen kvantitativni i kvalitativni sastav dostupni su na sajtu EMA.

“Jedna doza (0,5 ml) sadrži 100 mikrograma prenosne RNK (mRNK) (ugrađene u SM-102 lipidne nanočestice).

Jednolančana, 5’-kapirana prenosna RNK (mRNK) proizvedena korišćenjem in-vitro transkripcije bez ćelija iz odgovarajućih šablona DNK, koja kodira virusni protein (S) SARS-CoV-2.”

Dostupna je i potpuna lista pomoćnih supstanci:

· Lipid SM-102

· Holesterol

· 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholin (DSPC)

· 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoksipolietilen glikol-2000 (PEG2000 DMG)

· Tromethamol

· Trometamolov hidroklorid

· Sirćetna kiselina

· Natrijum acetat trihidrat

· Saharoza

· Voda za injekcije

Prema podacima  sajta https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/

11 vakcina za zvanično odobreno za upotrebu u nekoj od zemalja, dok 79 vakcina su kandidati koji se trenutno istražuju.

Imajući u vidu da je sastav odobrenih vakcina protiv koronavirusa poznat, budući da je to sastavni dio međunarodnih ali i nacionalnih procedura odobravanja i stavljanja u promet poznat, ovu objavu ocjenjujemo kao lažnu vijest.

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu.

Viralne objave: Lažna vijest