Pravila testiranja nisu promijenjena, PCR testovi su i dalje najpouzdaniji

1222

Na društvenim mrežama, na nekoliko jezika, od 20. januara vrtoglavom brzinom se širi informacija da su dolaskom Demokrata na vlast u Americi, promijenjena pravila kada je u pitanju PCR testiranje.

“WHO/ Svjetska Zdravstvena Organizacija je ZNALA za nepouzdanost rezultata PCR testova, naročito kada se testiranje radi na visokom broju ciklusa…i GLE ČUDA…sa ustoličenjem “demokrata” pravila iznenada počinju da menjaju, pa su sada poslali upute laboratorijama širom svijeta da smanje broj ciklusa kako bi dobili tačniju sliku navodne pandemije…da nije žalosno bilo bi smešno!” stoji u objavi.

Međutim faktčekeri iz AFP-a su se bavili sličnim objavama i pojasnili,  da su PCR testovi pouzdani, i da SZO, krajem januara,  nije tražila promjenu nikakvih pravila testiranja već je samo, objavila preporuke koje je dala mjesec dana ranije tj. podsjetila laboratorije da koriste PCR mašine za testiranje u skladu sa uputstvima proizvođača kako bi se izbjegle eventualne greške.

Kako su objasni AFP-u objasnili, PCR testovi su najčešće korišćeno sredstvo za identifikovanje prisustva koronavirusa.  Brojke na koje ukazuju testovi, koriste se za praćenje napretka bolesti, ali i za određivanje epidemioloških mjera (od rezultata PCR testova zavisi  kad ih treba ublažiti a kad pooštriti).  Da bi mogla da otkrije genom SARS-CoV-2 u biološkom uzorku,  mašina koja se koristi za testiranje će „pojačati“ genetski materijal određeni broj puta, na različitim temperaturama: oni su poznati kao ciklusi pojačavanja i  ključni su dio PCR testiranja. Prag pozitivnosti razlikuje se od jedne do druge mašine, što onemogućava uspostavljanje univerzalnog broja ciklusa.

Na pitanje AFP-a zbog čega je poslat dopis 20. januara, predstavnici SZO-a su odgovorili dva dana kasnije, pojašnjavajući da su podsjetnik o načinu upotrebe opreme za PCR testiranje podijelili jer su, od početka 2020. godine, primili 10 izvještaja o problemima u vezi sa PCR testovima.

Izveštaji su sadržali  pogrešne dijagnoze, kako lažno pozitivne tako i lažno negativne rezultate naveli su iz SZO-a.   Suprotno tvrdnjama u nekim obmanjujućim postovima, 10 izvještaja o pogrešno dijagnostikovanim slučajevima je vrlo mali broj u poređenju sa obimom urađenih testova,  tako da nije tačno da su  u SZO-u  uznemireni.

AFP je objavio i da je nakon temeljne istrage, SZO  potvrdila da se testovi nisu uvijek koristili na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima proizvođača.

„Konkretno, korisnici u laboratorijama su imali problema sa ovim testovima kada nijesu primjenili preporučeni prag pozitivnosti – to može rezultirati ili lažno negativnim rezultatima (ako je primjenjeni prag niži) ili lažno pozitivnim rezultatima (ako je prag veći)“

IZ SZO-a podsjećaju i da su  14. decembra 2020.  objavili obavještenje sa uputstvima, a da su 20. januara 2021.  god,  objelodanili isti materijal, ali sa izmjenama jezika, kako bi se osigurala veća jasnoća. “

Istine radi, ovo nije prvi put da u SZO-u priznaju  mogućnost lažno pozitivnih rezultata kada testovi nijesu pravilno obrađeni. U njihovom dokumentu pod nazivom „Dijagnostičko ispitivanje SARS-CoV-2“ od 11. septembra 2020. godine, piše da „postoji i rizik od lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata SARS-CoV-2, ako se ispitivanje ne izvrši odgovarajućim testovima ili nije urađeno pod odgovarajućim uslovima “.

Takođe na portalu Health Feedback je objavljeno da je obavještenje SZO-a podsjetnik laboratorijskom osoblju da pažljivo tumači rezultate PCR testa pod određenim uslovima, na primjer kada simptomi pacijenta nijesu u skladu sa rezultatom testa. Stoji i da se dopisom nije „priznalo“ da test generiše mnogo lažno pozitivnih rezultata, a nije smanjen ni promijenjen kriterijum za pozitivan rezultat testa.

I Ian Mekej, virusolog i vanredni profesor na Univerzitetu u Kvinslendu, tvrdi,  da je  obavještenje SZO-a samo napomena medicinskim radnicima da „pročitaju uputstva i shvate svrhu testiranja“. Dodaje da žali jer su “laboratorijski savjet”, u pogrešne svrhe iskoristili oni koji imaju zle namjere ili ne razumiju ovu temu.

Isti portal podsjeća na  poznate činjenice – da iako nijedan test nije 100% tačan, s obzirom na visoku osjetljivost i specifičnost PCR testa, većina pozitivnih rezultata PCR testa COVID-19 znače da je osoba istinski inficirana.

Kako se iz gorenavedenog može zaključiti da je dopis Svjetske zdravstvene organizacije, zlonamjerno interpretiran ovu objavu ocjenjujemo kao dezinformaciju.

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

Viralne objave: Dezinformacija