Zbirka teorija zavjere o manipulaciji moćnika

1245
teorija-zavjere

Možda najveći broj teorija zavjere imali smo priliku da vidimo od pojave pandemije koronavirusa, što je, pokazalo se, pogodno tle za njihovo razvijanje. Problem više je to što istraživanja pokazuju da trećina građana Crne Gore u njih vjeruje, jer su im u velikoj mjeri izloženi.  

Na jednom profilu na Fejsbuku objavljeno je šest koraka koji, kako se navodi, vode do ropstva. Sve to prati i dobro poznata poruka „probudi se“. 

Do ropstva u (samo) šest koraka:
Pandemija je tu ZBOG vakcine.

Pandemija nije tu zbog vakcine, nego postoji set ključnih razloga zašto su naučnici godinama unazad ‘predviđali’ da će se dogoditi. Iako svjedočimo ogromnom naučnom i medicinskom napretku, potencijal za širenje bolesti se povećava zbog dostupnosti destinacija. Kako se navodi na sajtu Gavi.org, 1990. godine milijardu ljudi je putovalo avionima, da bi 2018. godine ta brojka bila četiri puta veća, čak 4.2 milijarde. Uz to, mnogo ljudi bira da živi u prenaseljenim sredinama, a i sve su prisniji sa raznim životinjama, što je sve pogodno za širenje različitih bolesti. Tu treba dodati i činjenicu da u slabije razvijenim zemljama postoji deficit zdravstvenih radnika, što sisteme čini ranjivim. 

Vakcina je tu ZBOG kovid pasosa.

Vakcina nije tu zbog kovid pasoša, već da nas zaštiti od obolijevanja od koronavirusa. Postoji nekoliko različitih tehnologija na osnovu kojih su razvijene, a ono što im je zajedničko je da COVID-19 vakcine uče naš imuni sistem kako da prepoznaju i bore se protiv virusa. Vakcine protiv COVID-19 koje su odobrene od crnogorskog Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) prošle su rigorozne studije u kliničkim istraživanjima i pokazale da su efikasne i bezbjedne za upotrebu.

Kovid pasoš je tu ZBOG biometrijske identifikacije. 

EU Kovid pasoš nije tu zbog biometrijske identifikacije, već kao dokaz da je osoba preležala koronavirus, da je vakcinisana ili da ima negativan test, koji je validan u svim zemljama članicama EU. Taj sistem na nivou EU zvanično je stupio na snagu 1. jula 2021. godine. Evropska komisija donijela je odluku o priznanju kovid sertifikata koji se izdaju u Crnoj Gori, što znači da su prihvaćeni kao ekvivalent digitalnim kovid sertifikatima EU. 

Biometrijska identifikacija je tu ZBOG digitalnih valuta centralnih banaka.

Biometrijska identifikacija nije tu zbog digitalnih valuta centralnih banaka, već zbog sve veće potrebe za višim nivoom bezbjednosti. Biometrijski sistem je automatizovani metod utvrđivanja identiteta osobe na osnovu fizioloških karakteristika (lice, zenica oka, glas), što je precizniji, pouzdaniji i brži sistem koji je u svijetu u sve većoj upotrebi. Brojne su prednosti, pa recimo, za razliku od lozinki i dokumenata, biometrijski podaci se ne mogu zaboraviti, razmijeniti, ukrasti ili krivotvoriti. 

U Crnoj Gori se izdaju biometrijski pasoš i lična karta, koji sadrže čipove na kojima su informacije potrebne radi prepoznavanja geometrije lica i otisaka prstiju. Takvi dokumenti se ne mogu falsifikovati i zloupotrijebiti. 

Digitalne valute centralnih banaka su tu ZBOG apsolutne kontrole.

Digitalne valute centralnih banaka nijesu tu zbog apsolutne kontrole, već zbog brže i efikasnije distribucije i slanja novca, što je uslovio razvoj digitalne ekonomije i poslovanja, kao i pojava kriptovaluta. Te digitalne valute pomažu u zaobilaženju složenih aranžmana prema kojima se plaćanja obavljaju posredstvom mreže banaka. Takve projekte, prema podacima MMF-a trenutno razmatra gotovo 100 zemalja.

Apsolutna kontrola je tu DA BISMO BILI ROBOVI. 

Istorija govori da su svi oni koji su završili u ropstvu ili na strijeljanju, na putu do jednog od ta dva govorili jedno te isto: „Ma neće“. 

O apsolutnoj kontroli su brojni dezinformatori i propagatori teorija zavjere pisali više puta, što smo u više navrata i raskrinkavali. U njima se uglavnom svjetske pandemije proizvode u cilju uspostavljanja novog svjetskog poretka, koji uključuje kontrolu svijeta od manje grupe ljudi, smanjenje ljudske populacije i konačni cilj čipovanje čovječanstva.  Uzimajući svaku tvrdnju u obzir, kristalno je jasno da je riječ o teoriji zavjere, što je i ocjena ove objave. 

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza.

In this article