V Kako se protiv dezinformacija bore prosvijećena društva?

879

Državni organi Crne Gore se nijesu na odgovarajuću način suprotstavili višegodišnjoj izloženosti javnosti i građana/ki dezinformacijama.

Oni ili nijesu htjeli ili nijesu željeli da se, na način svojstven prosvijećenim zajednicama, bore protiv ovih pojava. Iako sa velikim zakašnjenjem, ohrabrujuće zvuči formiranje interresornog tima koje je zadužen da pripremi strategiju i akcioni plan za djelovanje u ovoj oblasti.

CDT je, kroz rad našeg istraživačkog centra i dvogodišnjeg iskustva koje smo stekli u radu na projektu Raskrinkavanje.me, pripremio set predloga i preporuka, i spreman je pružiti podršku radu ovog tima. Naša vizija sistema borbe protiv dezinformacija ima utemeljenje u iskustvima najprogresivnijih država savremenog svijeta. To su države koje su napravile efikasan i održiv sistem, a u kojima su standardi slobode medija i govora ostali na najvišem nivou. 

Do tada, radi informisanja građana/ki, dajemo neke od instrumenta koji su korišćeni u suprotstavljanju dezinformacija u modernim i progresivnim društvima, a mogu biti zanimljivi i za Crnu Goru:

·         Prilagođavanje Krivičnog zakonika i medijskih zakona suprotstavljanju dezinformacijama (Švedska, Danska, Francuska, Njemačka);

·         Inkorporiranje borbe protiv lažnih vijesti u izborno zakonodavstvo (Francuska);

·         Formiranje novih ili proširivanje ingerencija postojećih institucija koje se bave medijima u pravcu specijalizacije za borbu protiv lažnih vijesti (Danska, Švedska, Velika Britanija);

·         Priprema i potpisivanje posebnog kodeksa između Vlade i medija kojim se regulišu odnosi vezani za ovu temu (Danska, EU);

·         Osnivanje fonda za podršku medijima za borbu protiv lažnih vijesti (Velika Britanija);

·         Pokretanje dijaloga za izgradnju konsenzusa u ovoj oblasti sa svim važnim akterima društva, uz poseban fokus na saradnju sa civilnim društvom (Danska);

·         Uključivanje u međunarodne sisteme suprotstavljanja dezinformacijama (EU);

·         Povećanje nivoa medijske pismenosti građana/ki na različite načine (Finska, Danska, Švedska itd.).