I više od stotinu godinu nakon što se počeo obilježavati medjunarodni Dan žena, raspredaju se razne teorije zavjere I negira njegov značaj.

Portal “Sedmica”  iskoristio je Međunarodni praznik žena 8. mart  da objavi kolumnu pod nazivom

“8. mart izmišljena tradicija”.

U autorskom tekstu se navodi da je njemačka feministkinja Klara Cetkin u časopisu ‘’Jednakost’’ objavila 28.12.1910. tekst u kome navodi da je u formi rezolucije na drugoj konferenciji socijalistknja u Kopenhagenu usvojen njen predlog da 8.mart bude Dan žena. Autor ove kolumne ovu činjenicu negira:

“I ovaj, kao i većina velikih istorijskih datuma u sebi ima mnogo „friziranog“. Zapisnik sa te famozne konferencije socijalistkinja, sadrži tekst sa ukupno 18 rezolucija koje su usvojene, ali na žalost taj dokument (o 8. martu) ne postoji. To znači da predlog gospođe Cetkin o 8. martu kao Međunarodnom danu žena – nije usvojen. Žene – delegati na kongresu, nijesu smatrale da treba da imaju svoj dan. No, gospođa Cetkin nije odustajala od svoje namjere da 8. mart bude Dan žena, te se poslužila podvalom i kroz novine proturala nešto što se uopšte nije desilo. Vremenom, ova njena laž je prihvaćena kao istina.”

U rezoluciji iz 1910. godine, koju je lako pronaći na internetu može se jasno pročitati da navodi iz ove kolumne nijesu tačni, ni potkrijepljeni činjenicama i dokazima.

U rezoluciji se jasno navodi prijedlog Klare Cetkin:

Povodom godišnjih majskih demonstracija, bez obzira na njihovu formu – zahtjev za potpunom političkom jednakošću među polovima, mora biti proklamovan i potkrijepljen. U sporazumu sa osviješćenim političkim i trgovačkim društvima proleterijata u njihovim zemljama, žene socijalizma svih nacionalnosti treba da organizuju poseban Dan žena, koji bi u prvoj liniji promovisao izborno parvo žena. Ovaj zahtjev treba da uđe u raspravu zajedno sa ostalim pravima žena, u skladu sa socijalnim konceptom sadašnjice. Konferencija mora imati međunarodni karakter i mora biti tretirana sa posebnom pažnjom.

Dakle, ovaj prijedlog Klare Cetkin, nije ‘’poturen’’ kroz novine, već se nalazi u zvaničnim istorijskim dokumentima koji su dostupni za provjeru. Zbog toga, ovaj članak sa portala Sedmica, ocjenjujemo kao dezinformacija.

Ocjenu”Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija. 

Sedmica magazin: Dezinformacija