Aluminijum, vakcine, HAARP: Neistine koje se predstavljaju kao nauka

2832

Vakcinisanje djece protiv različitih bolesti stvorilo je snažan pokret, na globalnom nivou, iz kojeg svakodnevno izlazi gomila dezinformacija o bezbjednosti vakcina, odnosno o njihovoj navodnoj štetnosti po djecu.

Jedna od glavni teza antivakserskog pokreta je opasnost od aluminijuma u vakcinama.

Primjer za ovakve manipulacije je i nedavna objava na Fejsbuku naslovljena.

“Zašto stavljaju aluminijum u sve…???!! Aluminijum je glavni primaoc elektromagnetskih signala. Šta stavljaju u vakcine koje prouzrokuju neurološka oštećenja? Naravno, aluminijum. Aluminijum je problem u tkivima, jer sve ćelije normalno oslobađaju ELF-UV zrake, a aluminijum je savršeni atomski reflektor UV zraka”, navodi se u objavi.

Ovakve, porizvoljne tvrdnje, demantuje Centar za edukaciju o vakcinaciji, inače jedan od djelova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), koji objavljuje sadržaj vakcina koje su odobrene za upotrebu.

Oni su objasnili da neke vakcine sadrže aluminijum poput onih koje su prevencija za hepatitis A, hepatitis B, difteriju, veliki kašalj… Ipak, nije tačno da sve vakcine  u sebi imaju aluminijum. Objašnjeno je i da je uloga aluminijuma u vakcinama da poboljša imunološki sistem, te da se on u vakcinama nalazi u malim dozama koje ne mogu nanijeti štetu organizmu, kao i da se neke soli aluminijuma koriste za poboljšanje imunološkog odgovora na vakcinu čak više od 70 godina. Objašnjavaju i da se većina aluminijuma koji ulazi u tijelo eliminiše brzo.

“Iako sav aluminijum prisutan u vakcinama ulazi u krvotok, manje od 1 odsto aluminijuma prisutnog u hrani apsorbuje se kroz crijeva u krv. Međutim, jednom kad se aluminijum nađe u krvotoku, on se prerađuje slično bez obzira na izvor. Otprilike 90 odsto se obrađuje vezanjem za protein koji se zove transferin i oko 10 odsto je vezano citratom. Jednom kad se veže, većina aluminijuma će se eliminisati kroz bubrege, mala količina putem žuči, a dio se zadržava u tjelesnim tkivima. Otprilike polovina aluminijuma u krvotoku eliminiše se u manje od 24 sata i više od tri četvrtine eliminiše se tokom dvije nedjelje”, navodi se u priručniku Centra za edukaciju o vakcinaciji.

Objava se, pored vakcina, bavi i jednom od najpopularnijih tema među teoretičarima zavjere – takozvanim kemtrejlsima.

“Koji je glavni element koji se raspršuje svuda u vazduhu putem geoinženjeringa (hemtrailsi)? Tako je… opet aluminijum”, navodi se u objavi.

Raskrinkavanje se već bavilo temom “kemtrjelsa”, koji su zapravo samo oblaci leda koji nastaju usljed susreta toplog vazduha sa hladnim.

Kada je u pitanju geoinženjering, taj projekat jeste stvaran, i zapravo se radi o stvaranju vještačkih oblaka sa ciljem smanjenja globalnog zagrijavanja. Ipak, u studijama i eksperimentima koji se tiču geoinženjeringa, poput Harvardovog SCoPEx eksperimenta, uopšte ne pominju aluminijum.

“Inače, aluminijuma ima u pijaćoj vodi, raznom povrću, listićima čaja, začinima, u kozmetičkim preparatima, a u organizam dodatno ulazi putem aluminijumskih folija u koje se zamotava hrana. Koji je glavni elementarni nusprodukt obrade soje koji se nalazi praktično unutar svih komercijalnih čokolada i kapsula lekova! Opet aluminijum! Proizvodi od soje sadrže visok nivo aluminijuma, ispranog iz aluminijumskih skladišta u kojima se samo isperu i obrađuju na visokim temperaturama. Činjenica da većina, ako ne i sve, kapsule sa lekovima sadrže soju kao sastojak i da bi trebalo da postoji velika crvena zastavica za upotrebu svih njih”, dodaje se u spornoj objavi na Fejsbuku.

Da, tačno je da aluminijuma ima svuda oko nas. Aluminijum je najrasprostranjeniji metal u prirodi, u zemlji, u vodi i vazduhu. Ima ga i u hrani. Ipak, američka Administracija za ljekove i hranu (FDA) ocijenila je da je aluminijum kao aditiv u hrani i medicinskim sredstvima generalno bezbjedan.

U tekstu se navodi i da se u u GMO hrani nalazi najviše Glifosata.

“Glifosat, kao glavni sastojak genetski modifikovane hrane, zapravo podstiče telo da prihvati i apsorbuje aluminijum. A zatim glifosat i aluminijum zajedno deluju kako bi dali dvostruki udarac na zdravlje mozga i creva. I glifosat i aluminijum zajedno deluju na način koji uništava zdravu crevnu floru. Glifosat ometa bakterije creva, što dovodi do prekomernog rasta klostridium difficile. Njegov otrovni proizvod, p-krezol, povezan je sa autizmom (dokazano na ljudima i na miševima), tako što pojačava dozu aluminijuma. I glifosat i aluminijum narušavaju enzime citohroma P450, koji su uključeni u metabolizam melatonina. A inače, melatonin potiče od triptofana, čija je sinteza u biljkama i mikroorganizmima blokirana samim glifosatom”.

Opet, američka FDA je u izvještajima o pesticidima u toj zemlji zaključila, testirajuću 879 uzoraka kukuruza, soje, mlijeka i jaja na ovaj pesticide, potvrdila da nema njegovih štetnih ostataka u hrani.

“Koja je količina fluora kao aditiva u vodi za piće, kao i pasti za zube? Fluor su inače koristili nacisti da bi sterilisali zatvorenike u logorima i da bi ih pretvorili u poslušno roblje to jest da bi ubili njihovu slobodnu volju, jer je glavni sastojak anestetika, hipnotika i psihijatrijskih lekova. Fluor je ključni sastojak Prozak-a („leka“ koji se masovno koristi za lečenje depresije), kao i Sarina koji je nervni gas i otrov kojeg su odlučili da koriste psihopate na vlasti protiv ‘viška ljudi na ovoj planeti’. Fluor ima jaku odliku da se veže sa aluminijumom i probije moždano-krvnu barijeru jer imitira jone hidrogena i tako jednostavno ulazi u mozak”, navodi se dalje u Fejsbuk objavi.

Kao prvo, američki faktčekeri iz PolitFacta pojasnili su da nema dokaza da je nacistička Njemačka koristila Fluor kao sedative za ljude zatočene u logorima.

Drugo, prema evropskim zakonima, dozvoljena količina, odnosno jačina fluora u pastama za zube je 0,15 odsto u pakovanju.

Kako su pojasnili faktčekeri iz FullFacta, britanske zdravstvene vlasti su navele da odrasla osoba od 70 kilograma bezbjedno može konzumirati od 1,7 do 10 grama paste za zube dnevno, a procjenjuje se da se za prosječno pranje zuba koristi najviše 0,25 grama paste.

Naravno, našlo se mjesta i za tvrdnje o 5G mreži.

“5G mreža izaziva razaranje hemoglobina u kapilarima pluća, izbacuje kiseonik iz hemoglobina, cepa ga i ostavlja masovno feritin (mlečno staklo) koje se nagomilava u plućnim alveolama. Aluminijum je u istoj grupi kao i gvožđe, pa se pri raspadu hemoglobina vezuje za kiseonik stvarajući otrove u organizmu”, kaže se u objavi.

Navode da 5G mreža šteti zdravlju opovrgli su i britanski fektčekeri, pa je tako britanski Fullfact objavio u januaru tekst u kom ističu da nema dokaza da 5G tehnologija može oštetiti imuni sistem. Fullfact prenosi stav engleske Agencije za javno zdravlje da ne postoje ubjedljivi dokazi da  izlaganje ispod  smjernica koje je dala Međunarodna komisije za smjernice o nejonizujućem zračenju može izazvati štetne uticaje na zdravlje. Ove smjernice idu i do 300GHz, dok će maksimum za 5G vjerovatno biti samo u desetinama GHz.

Na red je, svakako, došao i HAARP.

“Razni prisilni nagoni, misli i osećaji ugrađeni su u psihu putem HAARP tehnologije i Wi-Fi koji inače utiče na sve neorgansku materiju u telu, kao što su naslage aluminijuma, koje zatim služe kao prijemnici i odašiljači u mozgu. Aluminijum ima poseban afinitet za neurološko tkivo”, kaže se u Fejsbuk objavi.

HAARP, čiji je cilj izučavanje jonosfere, vječita je tema među teoretičarima zavjere.

“Te antene su tako napravljene i uperene tako da su u stanju da, istovremeno emitujući signal i koristeći se pojavom koja se zove interferencija, usmereno emituju snop kratkih talasa ka nebu. Sami ciljevi ovog projekta su raznorazni: ima tu naučnih primena i primena koje zaista imaju vojnu upotrebu, ali se konretno odnose na komunikacije sa nekim udaljenim podmornicama i sl. Dakle, ne postoje ni potencijalne šanse da se ovo postrojenje koristi za ovo što imamo prilike da čitamo u našim medijima”, pojasnio je ranije Dr Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu.

“Šta je uzrok autizma, multiple skleroze, alzhajmera i demencije zbog nakupljanja toksičnih materija u mozgu? Izgovorite to naglas – naravno aluminijum. Nije slučajnost da vakcine sadrže vrlo visok nivo ovog neurotoksina. Nije slučajno da prskaju aluminijum u atmosferu. Nije slučajno što je soja i glifosat u našoj hrani. Nije slučajno da nas bombarduju HAARP i 5G mrežom. Nije slučajno da je fluor u vodi i da njime čistimo zube. Sve se ovo radi sinergijski sa aluminijumom. Cilj je učiniti naše telo potpuno zasićeno otrovnim metalima, a prvenstveno aluminijumom”, dodaje se u objavi koju smo analizirali.

Dakle, apsolutno nema dokaza da 5G, HAARP, aluminijum i vakcine izazivaju autizam, mulitplu sklerozu, Alchajmerovu bolest i demenciju, kako se to tvrdi.

S obzirom na činjenice da se u ovoj objavi sve ove tvrdnje nude bez ikakvih dokaza, pozivanja na relevantna naučna istraživanja, dobija ocjenu pseudonauka.

Ocjenu “Pseudonauka” dobija medijski izvještaj koji pokušava da određena mišljenja, stavove, vrijednosti ili nalaze dobijene nenaučnim metodom, predstavi kao naučna otkrića ili činjenice.  U ovakvim izvještajima često se pogrešno ili manipulativno interpretiraju postojeća naučna istraživanja, ili se poziva na istraživanja koja nisu u skladu sa naučnom provjerom i utvrđivanjem činjenica.

Viralne objave: Pseudonauka