Bez dokaza da je pojas oko vrata ikada bio opcija za bezbjedniju vožnju

219

Prema podacima SZO-a, oko 1.1 milion ljudi godišnje na svijetu izgubi život u saobraćaju. Ta brojka bi vjerovatno bila i veća da nije bilo inovacije sa sredine prošlog vijeka, a to je – sigurnosni pojas. Pojas je danas standardni i obavezni dio opreme u saobraćaju, ali to nije uvijek bio slučaj. Međutim, nema dokaza da se ikada razmatrao koncept pojasa oko vrata, kao što se tvrdi po internetu.  

U nekoliko objava na Fejsbuku, uz priloženu fotografiju dvoje ljudi u automobilu koji imaju pojas oko vrata, kaže se: (1, 2) (arhivirano ovdje, ovdje

Koncept sigurnosnih pojaseva iz 60-tih 
Kemoterapija kao “liječenje” je također iz tog vremena 

Sjetite se ove slike kad vam slijedeći put kažu da trebate vjerovati kako su nove tehnologije sasvim sigurne za korištenje… na slici – koncept sigurnosnih pojaseva iz 60.-ih 

Kolege iz fekt-čeking redakcija kao što su Snopes i Factly, već su 2021. i prošle godine pisale da nema dokaza da se ovakav jedan koncept ikada koristio.  

U tekstu Snopes-a kaže se:  

“Standardi bezbjednosti automobila 1960-ih su bili labaviji nego sada, ali nijesu bili samoubilački.” 

I zbilja je teško zamisliti da bi neko predložio slično rješenje.  

Poznato je da je današnji koncept sigurnosnog pojasa koji se koristi nastao 1959. Švedski inženjer i pronalazač Nils Bohlin, dobio je ponudu od korporacije Volvo godinu ranije da razvije napredniji sistem od onog koji je do tada korišćen, a koji je akcenat stavljao na dvije tačke bezbjednosti. Na sajtu History-ja navodi se:  

“U roku od godinu, Bohlin je razvio sigurnosni pojas u tri tačke, uveden u Volvo automobile 1959. Novi pojasevi su osiguravali i gornji i donji dio tijela; njegove trake su se spojile u nivou kukova i zakopčale u ono što je Bohlin nazvao „nepokretnom pričvrsnom tačkom“ ispod kuka, tako da mogu bezbjedno da drže tijelo u slučaju sudara. Prema Bohlinu…: „Bilo je samo pitanje pronalaženja rješenja koje je jednostavno, efikasno i koje se može lako primijeniti jednom rukom.” 

U tekstu History-ja još se dodaje da su mnogi pokušali da unaprijede Bohlinov izum, ali da se do sada pokazalo da bolje rješenje ne postoji.  

Popularna priča je da Bohlin ili Volvo nijesu htjeli da patentiraju izum sigurnosnog pojasa u tri tačke, kako bi se on mogao koristi u cijeloj auto-industriji. 

Prema podacima SZO-a, korišćenje pojasa smanjuje rizik od fatalnih povreda za putnike na prednjim sjedištima 45 do 50 odsto. Na drugoj strani, hipotetičko korišćenje pojasa oko vrata dalo bi potpuno drugu statistiku.  

Zbog nemogućnosti provjere originalne fotografije: kada je nastala, gdje itd, kao i nepostojanja dokaza da se pojas oko vrata ikada koristio ili razmatrao, sporne objave dobijaju ocjenu – teorija zavjere.  

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza. 

In this article