Biobezbjednost u Australiji: Ko želi, može da gaji hranu

1407
australija-biobezbjednost

Godinama unazad na društvenim mrežama se šire lažne vijesti i dezinformacije o politici, zdravlju, klimatskim promjenama, gladi, proizvodnji hrane i brojnim drugim pojavama koje nas okružuju. U Australiji je na dnevni red došla biobezbjednost.

Neke od tih pojava, ali i neistinih informacija koje ih prate, su posledica sve veće globalne populacije.

U  jednoj od objava na Fejsbuku koja je dospjela na naše govorno područje se navodi da je u australijskoj državi Viktoriji usvojen zakon koji zabranjuje ljudima da uzgajaju hranu i sve to u ciilju da se navodno očuva – biobezbjednost.

U objavi je podijeljenja fotografija premijera te australijske države Dena Endruza preko koje je se nalazi sljedeći tekst:

„U budućnosti više nećemo  sami da gajimo svoju hranu?

“Viktorija, Australija 5.maj 2022. Premijer Den Endruz usvaja zakon koji  zabranjuje ljudima da sami uzgajaju hranu.Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi iz 2022. je prošao drugo čitanje u Skupštini.Kao razlog promjena se navodi biobezbjednost”, navodi se u objavi.

Od navedenog je tačno da je Vlada ove australijske države pripremila nova zakonska rješenja, koja su u cilju zaštite farmera i poljoprivrednih preduzeća od rizika biobezbjednosti što je predstavljeno u decembru prošle godine. Tada je Vlada najavila da će ova rješenja stupiti na snagu 2022.godine. 

U saopštenju je, između ostalog, objašnjeno sledeće:

„Poljoprivrednici će uskoro moći da sprovode planove upravljanja biobezbjednošću (BMP) koji mogu uključivati mjere kao što je zahtijevanje saglasnosti farmera prije ulaska na imanje koje pokriva BMP.Ove nove mjere su dio vladinog odgovora na istragu o uticaju aktivizma za prava životinja na viktorijansku poljoprivredu, koja je prošle godine podnijela izveštaj parlamentu“, objašnjeno je iz Vlade.

Vladin predlog još nije stupio na snagu već se nalazi na drugom čitanju u parlamentu  i u njemu se ne može naći informacija o navodnoj „zabrani uzgajanja hrane i da se kao razlog navodi biobezbjednost“.

Predsjednica Viktorijanske farmerske federacije (VFF), Ema Germano u decembru prošle godine je pozdravila novi predlog zakona, za koji je rekla da daje farmerima veću zaštitu u skladu sa planovima upravljanja biobezbjednošću (BMP) koji bi mogli da zahtijevaju saglasnost farmera prije ulaska na imanje.

U predlogu zakona se nalazi odredba “ovlašćeni službenik može, u bilo koje vrijeme bez naloga, da pretraži bilo koju parcelu, korpu, torbu, kutiju ili posudu za bilo koju stvar za koju službenik osnovano vjeruje da se koristi za uvoz, čuvanje, trgovinu ili puštanje štetnih životinja ili korova u suprotnosti sa ovim aktom”.

Upravo je ovo rješenje bilo osnov za širenje dezinformacija što je ukazala i VFF u maju ove godine. Naime, ovo organizacija je saopštila da su svjesni širenja dezinformacija u vezi predloga  zakona i da razumiju Vladine namjere.

„Predlog zakona o amandmanima na poljoprivredu iz 2022. je složen i raznovrstan zakon koji nastoji da izmeni 11 zasebnih zakona. Postoji niz promena koje VFF podržava, uključujući poboljšanja u sprovođenju biološke bezbednosti. Pogrešne informacije o predlogu zakona sugerišu da će ovlašćena službena lica moći da vrše pretrese bez naloga, bez saglasnosti vlasnika zemljišta i bez zahteva za identifikaciju. VFF smatra da je ovo pogrešno predstavljeno i pogrešno tumači amandmane navedene u predlogu zakona“, saopšteno je iz ove federacije koja očekuje  više pojašnjena u vezi predloga zakona.

S obzirom na to da je tačno da je Vlada australijske države Viktorija pripremila zakonska rješenja u kojima se pominje biobezbjednost, ali da u tom predlogu zakona nema zabrane uzgajanja hrane, ovu objavu ocjenjujemo kao dezinformaciju.

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

In this article