Njemačka vlada priznala da nije bilo pandemije? Netačno. 

107

Iako smo svi osjetili opasnost od kovid virusa, pospješujući zvaničnu statistiku o broju zaraženih ili kroz ograničavanje kretanja i pridržavanje restriktivnih mjera, dežurni dezinformatori će vam reći da se pandemija ipak nije desila. 

A sada imaju i “dokaz” za svoje tvrdnje. Na društvenim mrežama se proširila vijest o navodnom priznanju njemačke vlade, da nije bilo pandemije kovid virusa. 

Više korisnika Fejsbuka podijelilo je tekst portala Nulta Tačka, uz komentar: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

“I to se desilo. Njemačka vlada priznala da nije bilo pandemije. Udarne vijesti iz Njemačke pošto je savezna vlada bila prinuđena da prizna da su takozvani „teoretičari zavjere“ bili u pravu u vezi sa mnogo toga. E hajde sad narod podnese krivičnu prijavu protiv ovih idiota za teranje da se bockaju da se nose maske i ostale propusnice i gluposti”.  

Ova tvrdnja zasniva se na netačnom tumačenju zvaničnog dokumenta o pandemiji kovid-19 njemačke vladine agencije odgovorne za javno zdravlje i kontrolu bolesti, Instituta Robert Koh (RKI)

Kako su ukazali fakt-čekeri AAP-a, taj dokument sadrži zapisnike sa sastanaka kriznog tima „RKI COVID”. 

U javnost je dospio dokument kada ga je na društvenoj mreži X podijelio penzionisani ekonomista, Stefan Homburg, inače oštrar kritičar odgovora Njemačke na kovid krizu.  

On je zaključio da je pandemija bila prevara, ističući da je u dokumentima Instituta Robert Koh „označavanje kovid-19 kao ‘visoko rizičnog’ bila politička odluka koja nije izvedena na osnovu podataka”. Homburg, koji se u tekstu portala Nulta tačka navodi kao izvor, ukazao je dodatno da iz zapisnika RKI-a izbrisano ime osobe koja je naredila proglašenje pandemije bez osnove.  

Još 2020. godine je Homburg tvrdio da pandemija ne postoji. 

Manipulativno interpretirani zapisi kriznog tima za kovid pandemiju 

Institut Robert Koh demantovao je navode Homburga, uz objašnjenje da je Homburg  manipulativno iskoristio razgovore naučnika o riziku širenja bolesti kovid-19 koji ipak ne predstavljaju i konačne zaključke tih razgovora.  

U saopštenju za javnost Instituta ukazano je da je tvrdnja izvučena iz konteksta i pogrešno interpretirana. 

„Zapisnici kriznog tima su sažeci diskusija koje su se vodile u kriznom timu RKI-a za kovid-19. Ove rasprave odražavaju otvoreni naučni diskurs u kojem se razmatraju i procjenjuju različite perspektive. Međutim, pojedinačne izjave date u kontekstu ovakvih diskusija ne odražavaju nužno usaglašen stav RKI. Zapisnici odražavaju diskusije i odluke u kriznom timu u određeno vrijeme i nivo znanja. Međutim, kontekst i baze podataka se ne pominju uvijek, jer su bili dostupni u drugim dokumentima, kao što su dnevni i nedjeljni izvještaji (još uvek dostupni na veb stranici RKI) ili druge publikacije. Stoga se protokoli uvijek moraju posmatrati i tumačiti u njihovom kontekstu. Takođe, uklanjanje imena kada se interni zapisnici objavljuju javnosti uobičajena je praksa i služi za zaštitu zaposlenih”, navedeno je u saopštenju za javnost koje je RKI objavio 24. marta 2024. godine. 

Dakle, niti je njemačka Vlada iznijela stav da nije bilo pandemije, niti to dokazuje dokumentacija vladinog Instituta nadležnog za javno zdravlje i kontrolu bolesti. 

Homburg je netačno zaključio da nije bilo pandemije na osnovu pogrešnog tumačenja zapisnika sa sastanaka kriznog tima Instituta koji je bio odgovoran za upravljanje kovid krizom. Činjenica je da suprostavljena mišljenja članova kriznog tima, ne odražavaju zvanični stav Instituta, niti Vlade. 

Iz tog razloga, objave ocjenjujemo kao dezinformacije.  

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija. 

In this article