Zakon u Kaliforniji ne legalizuje ubistvo novorođenčadi

784

Dezinformatori, za širenje lažnih vijesti, najčešće se služe raznovrsnim metodama i posebno osjetljivim temama koje izazivaju emotivne reakcije poput vijesti da će biti legalizovano ubistvo novorođenčadi.

Upravo ta informacija se pojavila na društvenim mrežama (1, 2, 3). U videu koji kruži internetom, navodni otac djeteta saopštava da će usvajanjem jednog zakona u Kaliforniji biti legalizovan infanticid nad bebama starosti do 28 dana:

„Ovo je moj sin star 28 dana. Upravo sada, u Kaliforniji, donesen je zakon koji će učiniti legalnim da bude ubijen. Ovaj zakon, AB 2223 će učiniti apsolutno legalnim da ubiju bebe, ne samo u materici, već sada i izvan materice do 28 dana starosti. Takođe će spriječiti vlasti da sprovedu bilo kakvu istragu u slučajevima smrti novorođenčeta. Mnogi od nas su govorili ne samo za život, nego i protiv abortusa, već dugo, i ljudi kažu „postoje ljudi koji vole abortus, koji samo žele slobodu izbora“. Ko bi to odabrao da ubije 28 dana staro dijete poput moga koje sam vam pokazao u videu. Ovo je djelo demona i moramo se moliti i srušiti ovaj zakon“.

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne postoji zakonsko rješenje koje „dozvoljava“ ubistvo osobe bilo koje starosne dobi. Objave na društvenim mrežama se zapravo odnose na zakon AB 2223 koji je dio zakonske legislative koja ima cilj obezbjeđivanje zaštite prava na pobačaj u Kaliforniji.

Naime, prijedlogom zakonskog rješenja predviđa se pravna zaštita ženama koje izgube dijete zbog komplikacija u trudnoći i koje se podvrgnu abortusu. Tačno je i da bi prijedlog zakona uskratio nadležnost i obavezu patologa da istraži smrtne slučajeve u vezi sa pobačajem ili abortusom.

„Svaki stanovnik Kalifornije treba da ima pravo da se osjeća sigurno da zatraži medicinsku pomoć tokom trudnoće bez straha od civilne ili krivične odgovornosti. Prijetnja krivičnim gonjenjem kao ishodom trudnoće je djelimično utemeljena u zastarjelim odredbama koje ovlašćuju patologa da istraži određene pobačaje i gubitke trudnoće. Civilne i krivične kazne nametnute trudnicama je kritično pitanje za Crnce, autohtone i druge ljude, koji dožive nepovoljan ishod trudnoće kao rezultat sistemskih rasnih nejednakosti i verovatnije je da će biti pod nadzorom državnih sistema poput socijalne službe ili imigracije. Kada se osoba plaši postupaka koje država može pokrenuti protiv njih, a u vezi sa njihovom trudnoćom, manje je vjerovatnoća da će tražiti medicinsku njegu kada im je potrebna“.

Međutim, nije tačno da će zakon učiniti infanticid legalnim. Zabuna koja je dovela do tvrdnje da će u Kaliforniji biti legalizovano ubistvo novorođenčadi proističe iz prethodne verzije zakona, koja je predstavljena u februaru. U toj verziji, u jednom dijelu zakona je navedeno:

“Bez obzira na bilo koji drugi zakon, osoba neće biti podvrgnuta građanskoj ili krivičnoj odgovornosti ili kazni, niti na drugi način lišena svojih prava, na osnovu njihovih postupaka ili propusta u vezi sa trudnoćom ili stvarnim, potencijalnim ili navodnim ishodom trudnoće, uključujući pobačaj, abortus, rođenje mrtvog djeteta ili perinatalne smrti. “

Formulacija “perinatalna smrt” može značiti i smrt fetusa i smrti koja se javlja u roku nekoliko dana ili nedjelja rođenja.

U analizi zakona koju je sproveo Odbor za pravosuđe konstatovano je da “jezik može dovesti do nenamjernog i neželjenog zaključka“.

„Možda nije dovoljno jasno da „perinatalna smrt“ podrazumijeva posljedica komplikacije trudnoće. Stoga, zakon bi se mogao tumačiti kao pružanje imuniteta trudnici od svih krivičnih kazni za sve rezultate trudnoće, uključujući smrt novorođenčadi iz bilo kojeg razloga tokom “perinatalnog” perioda nakon rođenja, uključujući uzrok smrti koja se ne može pripisati komplikacijama trudnoće, što očigledno nisu namjere autora“.

Nakon zaključka Odbora, jezička formulacija u zakonu je izmijenjena tako da perinatalna smrt podrazumijeva razloge vezane za trudnoću.

Tim povodom se oglasila članica državne skupštine Kalifornije, Bafi Viks, koja je zagovarala usvajanje zakona AB 2223. Ona je u tvitu iznijela stav da nijedan roditelj koji doživi gubitak povezan sa okolnostima u trudnoći ne bi trebalo da se suoči sa istragom, krivičnim gonjenjem ili zatvorom, iako se i dalje dešava, čak i u Kaliforniji.

Želim da razotkrijem neke dezinformacije koje se šire o AB 2223. Aktivisti protiv abortusa izlažu apsurdan i neiskren argument da #AB2223 dozvoljava roditeljima da naškode novorođenčetu. Dio zakona na koji ukazuju se zapravo odnosi na zaštitu i podršku roditeljima koji doživljavaju tugu i traumu zbog gubitka povezanog sa trudnoćom.Perinatalni gubitak kao vrsta ishoda trudnoće je uključen i zaštićen ovim zakonom. Ova inicijativa odražava užasnu stvarnost da neki roditelji doživljavaju traumu uslijed gubitka bebe nakon porođaja kao rezultat nečega što se dogodilo tokom njihove trudnoće. Da budem jasna: #AB2223 ne sprječava državu da pruža bezbjednost djeci. Ovo nije zakon o čedomorstvu. Radi se o zaštiti stanovnika Kalifornije koje pate od gubitka trudnoće, odnosno nepravedne istrage, krivičnog gonjenja ili hapšenja. Tačka.

Viks je takođe navela na svom Tviter nalogu da zbog dezinformacija koje kruže o zakonu, nova verzija AB2223 jasno navodi da će se zakon primjenjivati samo na perinatalni gubitak „zbog uzroka koji je povezan sa trudnoćom“.

Profesorica prava na Berkli univerzitetu, Kijara Bridžes je, za fakt-čeking platforme koje su se bavile ovim navodima Politifact i Factcheck, ocijenila da je i prije izmjene zakona bilo apsurdno misliti da će infanticid biti legalizovan.

“Nijedan sudija na svijetu ne bi protumačio ubistvo bebe koja se rodi, izvan materice, kao ishod trudnoće, na šta je zakon fokusiran. Štiti roditelje, da nisu kriminalizovani za ishod trudnoće. Ako postoje dokazi o prekršajnim radnjama koje prouzrokuju smrt novorođenčeta ili djeteta, vlasti će istražiti kao i obično. Ovaj zakon uopšte ne štiti takvo ponašanje. Biće istraženo “, rekla je ona“.

Dakle, objave u kojima se tvrdi da će u Kaliforniji biti legalno ubistvo novorođenčadi starosti do 28 dana su netačne. Zakon u Kaliforniji ima za cilj da zaštiti roditelje koji trpe gubitak uslijed gubitka bebe povezanog sa okolonostima u trudnoći od dodatnog bola koji bi im mogla prouzrokovati istraga ili zatvor. Objave na društvenim mrežama, zbog prethodno iznijetih dokaza, ocjenjujemo kao dezinformacije.

Ocjenu dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.