Izmišljena eutanazija za Kanađane koji imaju “povrede od vakcina” 

258

Eutanazija je dozvoljena u pojedinim zemljama poput Holandije, Belgije, Španije, Luksemburga…. Među njima je i Kanada.  

Na društvenim mrežama posljednjih dana viralne su objave (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) u kojima se tvrdi da ova zemlja nudi građanima mogućnost da budu eutanazirani ukoliko su pretrpjeli neke posljedice vakcinacije protiv koronavirusa.  

“Zapadne vrijednosti, prvo te razbolim pa ti nudim olakšicu ka brzoj smrti! Fini neki ljudi. Kanada nudi eutanaziju građanima koji imaju povrede od vakcina. Trudoov režim je naredio bolnicama da počnu da nude eutanaziju građanima koji su povređeni vakcinama protiv COVID-19″, piše u jednoj od objava. 

Informacija da Kanada nudi eutanaziju građanima koji imaju povrede od vakcina je netačna, a potiče sa portala Nulta Tačka

Federalni krivični zakon Kanade dozvoljava eutanaziju isključivo pod vrlo specifičnim okolnostima i pravilima.  

Na vebsajtu Vlade Kanade objavljen je Zakon o medicinskom asistiranju pri umiranju.  

Zakon nalaže da pojedinac mora ispunjavati svaki od sljedećih preduslova, kako bi bio podoban za omogućavanje eutanazije: 

“Mora imati 18 godina ili više i biti sposoban da donosi odluke. Osoba mora imati pravo na javno finansirane zdravstvene usluge, te da uputi dobrovoljni zahtjev koji nije rezultat spoljnog pritiska. Takođe, osoba mora dati informisani pristanak za primanje medicinske pomoći pri umiranju, što znači da je osoba pristala na taj tretman nakon što je informisana o svim detaljima neophodnim za donošenje ove odluke. Preduslov je da pojedinac ima tešku i neizlječivu bolest ili invaliditet (isključujući mentalnu bolest), mora biti u uznapredovanom stanju, bez mogućnosti oporavka, da imaju trajnu i nepodnošljivu fizičku ili psihičku patnju koja se ne može ublažiti pod uslovima koje osoba smatra prihvatljivim”, navodeno je u Zakonu. 

Svakako, među kriterijumima za pacijente kojima se omogućava eutanazija nisu “povrede od kovid vakcina vakcina”, kako se to tvrdi u objavama na fejsbuku. 

Pomenuti zakon nije novitet, već je na snazi je od 2016. godine. To znači da je zakonsko rješenje koje uređuje pitanje eutanazije u Kanadi usvojeno prije početka mandata aktuelnog kanadskog premijera, Džastina Trudoa, za kojeg se u objava tvrdi da je “naredio bolnicama da počnu da nude eutanaziju građanima koji su povređeni vakcinama protiv COVID-19″. 

Zbog činjenice da Kanada ne nudi eutanaziju građanima koji imaju neke posljedice nakon vakcinacije protiv koronavirusa iste ocjenjujemo kao lažnu vijest. 

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu. 

In this article