covid-19-dezinformacije

Mjere za suzbijanje pandemije COVID 19 koje donose zdravstvene vlasti širom svijeta sve vrijeme su „na udaru“ brojnih teoretičara zavjera koji pokušavaju da ih ospore, prikažu kao besmislene, a u nekim slučajevima čak i opasne (recimo lažne vijesti i dezinformacije koje su se odnosile na nošenje zaštitnih maski…)

„Pelcovani, šta ćemo sad…? Nauka posle 2 godine promenila priču….. budite TV drugima“, navodi se u objavi na Facebook profilu „Kraljevic Marko III“, sa kojeg se svakodnevno šire brojne dezinformacije.

Objavu prati fotografija koja je printscreen članka objavljenog na portalu Noizz.rs sa naslovom „Džaba smo sedeli u kućama – istraživanja potvrdila da su ove mere protiv korone bile potpuno besmislene“.

Tekst se bavi nalazima istraživanja koja su objavljena u studiji pod nazivom „Pregled literature i meta-analiza efekata zatvaranja na smrtnost od kovid-19“ čiji su autori istraživači sa Univerziteta Džons Hopkins.

Imajući u vidu da je Studija objavljena u januaru 2022. ona se, u odnosu na protekli vremenski period, bavi analizom efikasnosti određenih mjera u borbi protiv koronavirusa poput zatvaranja škola, zatvaranja granica, nošenja zaštitnih maski na radnom mjestu… 

Tako se u analizi navodi da su „lokdauni odnosno zaključavanja u SAD i Evropi imali mali ili nikakav uticaj na smanjenje smrtnih slučajeva od COVID 19“, ali i da je recimo nošenje maski na radnom mjestu bilo efikasno. „One su mogle da smanje broj smrtnih slučajeva od korone za 24 odsto – zatvaranje klubova i barova za dodatnih 15 odsto”, navodi se u studiji. 

Dakle, iz navedenog je jasno da su autori željeli da ukažu na to koje mjere su dale rezultate (zatvaranje klubova i barova, nošenje maski…), a koje ne (blokade, zatvaranje škola, zatvaranje granica…) – te se stoga nalazi istraživanja ne mogu tumačiti na način da je „nauka poslije dvije godine promijenila priču“, a posebno imajući u vidu vrijeme proteklo od početka pandemije, kao i nova istraživanja i naučna saznanja koja su u međuvremenu nastala…

Dodatno, zemlje su prateći smjernice zdravstvenih vlasti periodično donosile odluke o tome koje mjere su u datom trenutku odgovarajuće i efikasne, a koje nisu i to na osnovu prethodnog iskustva i pokazatelja koji su ukazivali na stopu obolijevanja, smanjenu/povećanu smrtnost stanovništva i sl…

Posebno je neutemeljeno pominjanje vakcinisanih (kojima se autor objave na Facebooku ironično obraća sa „pelcovani“) jer se u tekstu ni u jednom dijelu ne pominje vakcinacija ili vakcinisane osobe. Studija se odnosi na efekte lokdauna u borbi sa Covid19, a imunizacija je i dalje najefikasniji način borbe protiv koronavirusa.

Ovaj sadržaj ocijenili smo kao dezinformaciju. 

Ocjenu „Dezinformacija“ dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži „miks“ činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribcvije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

In this article