Sad već odavno kolaju razne priče kako ćemo svi biti primorani da pređemo na ishranu insektima, te da to nije ljudski i šta sve ne. Insekti su se odjenom našli svuda i u svemu, ali uglavnom se radi o dezinformacijama. Na red je došao i jedan od omiljenih napitaka ljudi širom svijeta – Koka kola. 

Na društvenim mrežama kod nas, ali na raznim jezicima, širi se informacija sljedeće sadržine:  

UPOZORENJE: CocaCola 
Insekti sada u popularnim pićima. 
Kukci sadrže hitin koji je kancerogen za sisavce. 
Nisu namjenjeni za našu konzumaciju. 

U videu koji traje 13 sekundi, a koji je propraćen ruskim jezikom, insinuira se da Koka kola sadrži aditive E120 i E150. Jedno od to dvoje je tačno. Koka kola sadrži E150, iliti boju karamela, za koji se navodi:  

“Složene mješavine smeđe boje, dobijene suvim zagrijavanjem i sagorijevanjem šećera u prisustvu alkalija, amonijaka, sulfita ili njihovih kombinacija.” 

U videu se netačno navodi da Koka kola sadrži i aditiv E120, koji takođe služi za bojanje hrane, a koji se može dovesti u vezu sa insektima.  

Međutim, E120 se nalazi u proizvodima od supa do sladoleda i označen je kao siguran od strane Evropske agencije za bezbjednost hrane. 

O njemu piše:  

“Karmini i karminska kiselina se dobijaju iz vodenih, vodeno alkoholnih ili alkoholnih ekstrakta košenile – praha od osušenih tela ženki insekata Dactylopius coccus Costa. Glavna bojena materija je karminska kiselina. Mogu da se koriste i aluminijumski lakovi karminske kiseline (karmini) u kojima su aluminijum i karminska kiselina u molarnom odnosu 1 : 2. 

U komercijalnim proizvodima bojena materija je prisutna u asocijaciji sa amonijumovim, kalcijumovim, kalijumovim ili natrijumovim katjonima pojedinačno ili u kombinaciji, a ovi katjoni mogu da budu prisutni i u višku. 

Komercijalni proizvodi mogu da sadrže malu količinu proteinskih materija koje potiču iz insekata, slobodne karminate i nevezane aluminijumove katjone.” 

Da Koka kola ne sadrži insekte, pisale su kolege iz italijanskog Open-a, španskog Newtral-a i njemačkog DPA. 

Zbog svega navedenog, ova objava dobija ocjenu – lažna vijest.  

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu. 

In this article