Lažne tvrdnje da kosmički zraci imaju štetan uticaj na zdravlje

1501

Iako se nigdje ne mogu naći upozorenja Nacionalne vazduhoplovne i svemirske organizacije (NASA) o štetnom uticaju kosmičkih zraka na zdravlje ljudi to ne sprečava da se godinama šire lažne poruke na tu temu.

Jedna od njih koja kruži godinama aktuelna je i ovih dana. Na sličici koja se dijeli piše:

Analizom  ove poruke se prije tri godine bavio portal za provjeru činjenica Snopes koji je ukazao da poruka postoji godina i da nema nikakvog naučnog smisla.

Snopes objašnjava da upozorenje koje ova poruka sadrži postoji najmanje od 2014. godine i da se njena bezvremenost obezbjeđuje nedostatkom određenog datuma i pominjanja vremenskih zona.

Dalje se u tekstu navodi objašnjenje NASA o promjenama u atmosferi koje mogu ometati GPS frekvencije i solarnim olujama koje mogu ometati kratke radio talase.

Snopes navodi da ovi događaji ne prouzrokuju neposredan zdravstveni rizik za ljude na Zemlji i zbog toga se nepostojeći rizik ne bi pogoršao prisustvom mobilnih telefona u blizini.

Ovu virtuelnu poruku ocjenjujemo kao lažnu vijest .Tu ocjenu dobija originalni medijski izvještaj ( u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jeste da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstavljaju kao činjenicu.

Viralne objave: Lažna vijest