Taman kad smo pomislili da je rasprava o imenu države u Skoplju okončana, u regionalnim medijima pojavljuje se dezinformacija da se ime Sjeverna Makedonija ukida…

Šta je Pendarovski rekao?

Na osnovu ove izjave potpuno je jasno da je predsjednik Sjeverne Makedonije rekao da će ime države ostati na snazi u unutašnjem pravnom poretku. Ovo znači i da se ime Sjeverna Makedonija ne ukida i da je objava portala Alo.rs “dezinformacija”.

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija. 

(Raskrinkavanje.me)

Alo: Dezinformacija