,,Jedinice bola” nisu mjerilo ženske snage pri porođaju

235

Šta znači biti roditelj jednostavno nije moguće verbalizovati, naročito ne u nekoliko riječi posloženih u jednom citatu. Ali ono što je spisateljica Linda Wooten rekla o tome može biti jedan bljesak koji osvjetljava samo jedan mali dio tog veličanstvenog procesa: 

”Biti majka znači učiti o snagama koje niste znali da imate i doživjeti strahove za koje niste znali da postoje.“   

Brojni su pokušaji da se opiše taj osjećaj, da se približi doživljaj podizanja djeteta, da se na neki način glrofikuje majčinstvo, ili sami čin rađanja i snaga i hrabrost koja je u tim trenucima potrebna. Da se u toj želji može ,,pregorjeti’’ pokazuju i tvrdnje (1, 2) koje se već godinama mogu vidjeti na raznim društvenim mrežama, a koje govore o fizičkom bolu koji je žena spremna podnijeti u toku porođaja. Te tvrdnje su dio objava koje u suštini žele reći da žensko telo tokom porođaja može podnijeti više bola nego što je fizički moguće u drugim okolnostima. 

U jednoj od objava koja se nedavno našla na društvenoj mreži Threads (arhivirano ovdje) se navodi sljedeće: 

Ljudsko tijelo je u stanju da izdrži samo 45 jedinica bola, Ali u vrijeme rađanja žena podržava do 57 jedinica bola, što je ekvivalentno 20 slomljenih kostiju iznenada… Nikada ne reci ženi da ne može , zapamti samo je ona umela da Igra sa dva srca 💖💖…samo je ona disala sa četiri pluća…Samo je ona uspjela da nosi težinu dva svijeta u stomaku I rodila je život. NEMOJ JOJ REĆI DA NIJE SPOSOBNA ZA NEŠTO…jer je SPOSOBNA za Sve !!!  

Ova tvrdnja je izazvala diskusiju, ali i zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji ističu da je riječ o zabludi. 

Porođajni bol je kompleksan fenomen koji ne može biti jednostavno sveden na apstraktnu ,,jedinicu bola”. Ovaj proces je duboko individualan i subjektivan, zavisi od brojnih faktora kao što su psihološko stanje, podrška okoline, prethodna iskustva i mnogi drugi. Stoga, tvrdnja da žensko telo može podnijeti određeni broj ,,jedinica bola” nema osnova u medicinskoj praksi. 

Dominik Truan, akušerka i ginekološkinja na Univerzitetu u Čileu, za španski servis AFP ističe da je bol suviše kompleksan i individualan fenomen da bi bio podložan mjerenju u ,,jedinicama”. Ona naglašava da je bol subjektivan, kontekstualan i da zavisi od više faktora, te da ga je nemoguće svestrano izmjeriti ili uporediti sa drugim stanjima. 

Pojam ,,jedinica bola” nije medicinski termin, a procjena bola tokom porođaja se obično vrši kroz različite metode, uključujući vizuelne i numeričke skale. Ove skale omogućavaju pacijentima da subjektivno ocijene svoj bol na skali od 1 do 10 ili kroz opise i pokazatelje. 

Tatjana Gašparević, babica iz Centra za trudnice Bebologija, za srpski servis AFP naglašava da je porođajni bol individualno iskustvo koje varira od žene do žene. Ona ističe da je nemoguće uporediti intenzitet porođajnog bola sa fizičkim povredama poput slomljenih kostiju, jer je porođajni bol dio prirodnog procesa rađanja i ima svoj biološki kontekst. 

Porođajni bol se takođe razlikuje od patološkog bola koji može biti signal ozbiljnog zdravstvenog problema. Dok porođajni bol ima svrhu i prolazan je, patološki bol može biti neprestan i zahtijevati medicinsku intervenciju. 

U svijetlu ovih činjenica, medicinski stručnjaci pozivaju na kritičko razmatranje informacija koje se šire putem društvenih mreža i ističu važnost oslanjanja na vjerodostojne izvore informacija. Porođajni bol je složen fenomen koji zahteva stručnu procjenu i podršku, a svako iskustvo porođajnog bola je jedinstveno i treba ga tretirati kao takvo. 

Za dublje razumijevanje ove teme, korisno je istražiti osnovne principe porođajnog bola i načine na koje se procjenjuje i upravlja ovim fenomenom u medicinskoj praksi. 

Da bi se procijenio porođajni bol i pružila odgovarajuća njega, medicinski timovi koriste različite metode procjene bola (1, 2). Ove metode uključuju vizuelne skale, numeričke skale, verbalne opise bola i druge tehnike koje omogućavaju pacijentima da izraze svoje iskustvo bola na način koji je najprikladniji za njih.

 Jedna od najčešće korišćenih metoda procjene bola je numerička. Ova skala (slika 1), koja funkcioniše na istom principu kao i vizuelno analogna skala, omogućava pacijentima da ocijene svoj bol na skali od 1 do 10 (rjeđe od 0 do 100), pri čemu se 1 označava kao ,,nema bola” a 10 kao ,,najintenzivniji bol koji je ikada doživljen”. Ova skala je jednostavna za korišćenje i omogućava medicinskom osoblju da dobije brzu procjenu pacijentovog stanja i da pruži odgovarajuću terapiju.

Slika 1

U nekim slučajevima, medicinski timovi mogu koristiti verbalne opise bola na verbalnpoj deskriptivnoj skali (slika 2) kako bi bolje razumjeli pacijentovo iskustvo. Ovi opisi mogu obuhvatati riječi kao što su ,,slab”, ,,umjeren” i ,,jak” kako bi se pružio detaljniji opis pacijentovog stanja.  

Slika 2

U medicinskoj praksi, zdravstveni profesionalci su usvojili desetopojnu skalu koja obuhvata opise i ilustracije facijalnih izraza kako bi pomogli u preciznijoj procjeni nivoa bola. Ovo je istaknuto u istraživanju koje je objavila doktorka Božana Dragišić-Dokmanović iz Urgentnog centra u Novom Sadu, zajedno sa svojim saradnicima, u prestižnom Naučnom časopisu urgentne medicine.

slika 3, screenshot iz naučnog rada

Medicinski timovi su obučeni da pruže podršku pacijentima tokom porođaja i da se prilagode njihovim individualnim potrebama i preferencijama. Upravljanje porođajnim bolom može uključivati različite terapijske pristupe u zavisnosti od pacijentkinjih potreba i preferencija. Ovi pristupi mogu uključivati farmakološke i nefarmakološke metode za smanjenje bola i olakšanje nelagodnosti tokom porođaja. 

Farmakološke metode za smanjenje bola mogu uključivati upotrebu analgetika i anestetika kako bi se smanjio intenzitet bola tokom porođaja. Ovi ljekovi se obično primjenjuju intravenozno ili epiduralno kako bi se postigao brz i efikasan analgetski efekat. Nefarmakološke metode za smanjenje bola mogu uključivati upotrebu tehnika relaksacije, disanja i vizualizacije kako bi se smanjio intenzitet bola i olakšao proces porođaja. Ove tehnike se često koriste zajedno sa farmakološkim pristupima kako bi se postigao optimalan rezultat i pružila pacijentima potpuna podrška tokom porođaja. 

U zaključku, porođajni bol je složen fenomen koji zahtijeva stručnu procjenu i podršku. Tvrdnje o ograničenju ili maksimalnoj tački bola tokom porođaja nemaju osnova u medicinskoj praksi i mogu dovesti do netačnih uvjerenja o sposobnosti ženskog tijela. Važno je da se informacije o porođajnom bolu temelje na pouzdanim izvorima i da se pruži podrška adekvatna pacijentkinjama tokom ovog važnog i lijepog životnog događaja. 

Ovoj objavi dajemo ocjenu – neutemeljeno. 

Ocjenom „Neutemeljeno“ označeni su medijski izveštaji koji se ne baziraju na jasnom izvoru i za koje se istraživanjem ne može utvrditi ko su izvori za tvrdnje iznijete u članku. 

In this article