Njemačka zabranjuje upotrebu drva za grijejanje od sljedeće godine, objavili su portali Nulta Tačka i Koreni.rs, a podijelilo je više korisnika društvenih mreža.  

U tekstu pomenutih portala objašnjeno je da je ta evropska država zvanično zabranila prodaju drva običnim građanima kao dio “radikalne inicijative za spašavanje planete”.  

Nije teško pogoditi koja svjetska organizacija je “zli” inicijator svih nedobronamjernih odluka, pa i te inicijative, kako je dezinformatori često okarakterišu, Naravno, Svjetski ekonomski forum (SEF). 

“Zabrana kupovine drva dolazi kao deo plana koji vodi SEF, koji građanima oduzima mogućnost izbora, udobnosti i mobilnosti, i poklapa se sa planom Nemačke da u potpunosti ukine sisteme za naftu i gas sledeće godine. 

Kako su cene gasa naglo porasle, mnoga nemačka domaćinstva su se nedavno odlučila za grejanje na drva koristeći ogrevno drvo ili pelet. Ove nedelje, u razornom udaru po građane, vlada je objavila da će drvo biti zabranjeno sledeće godine zajedno sa prodajom gasa i nafte”, navodi se između ostalog u tekstu portala Nulta Tačka. 

Vlade Njemačke je donijela u aprilu ove godine progresivnu odluku koja se odnosi na sistem grijanja. Međutim, ona nije podrazumijevala zabranu korišćenja drva stanovništvu za grijanje. 

Vlada je, odobravajući nacrt Zakona o energetici zgrada, prioritet dala grijanju koje se zasniva na obnovljivim izvorima energije.  

„Nacrt zakona predviđa prelazak na obnovljive izvore energije za grijanje i proizvodnju tople vode i na taj način inicira i postepeno sprovodi dekarbonizaciju sektora grijanja. Od 2024. obnovljivi izvori energije moraju se dosljedno koristiti prilikom instaliranja novih sistema grijanja”, navedeno je u saopštenju njemačke vlade

Dakle, mjere podrazumijevaju postepen prelazak na obnovljive izvore energije za grijanje, a od naredne godine novi sistemi za grijanje koji budu instaliralni najvećim dijelom će se morati zasnivati na energiji dobijenoj na taj način. 

To znači da izmjene Zakona o energetici zgrada ne podrazumiievaju zabranu korišćenje drva za grijanje, ne odnose se na postojeće sisteme grejanja, već na novoizgrađene zgrade.   

„To znači da od 1. januara 2024. godine svaki novoinstaliran sistem grijanja mora da radi sa najmanje 65 odsto obnovljive energije. Postojeći grijači nisu pogođeni i mogu se nastaviti koristiti. Popravke su i dalje moguće. Krajnji rok za korišćenje fosilnih goriva za grijanje je 31. 12. 2044. godine”, objašnjeno je u odluci vlade. 

Kako Guardian prenosi, prijedlog Zakona bi trebalo da se nađe pred njemačkim Bundestagom u junu.  

Svjetski ekonomski forum pokrenuo je uz podršku 45 parnera globalnu inicijativu “Giving to Amplify Earth Action” (GAEA) početkom godine, a koja je usmjerena na prikupljanje kapitala neophodnog za očuvanje životne sredine i biodiverziteta. 

“Uz krizu energije i troškova života, ambicija da se planeta usmjeri ka putu zagrijevanja od 1,5 stepeni Celzijusa visi o koncu. U međuvremenu, nedavni dogovor na Konferenciji UN o biodiverzitetu (CBD COP15) u Montrealu da se sačuva 30% zemlje i mora djelujehrabro, ali krhko pred sve većom krizom biodiverziteta. Trenutno finansiranje je sporo i neadekvatno, a potreban je novi pristup da bi se kapital pokrenuo. Filantropsko davanje može da riješi ovo, sa jedinstvenim kvalitetima koji se ne mogu naći u drugim finansiranjima: okretno je, tolerantnije prema rizicima i vođeno je vriednostima i dugoročnim rezultatima, a ne kvartalnim prinosima”, objašnjeno je veb sajtu SEF-a. 

Ipak, iz teksta regionalnih portala nije jasno da li je “radikalne inicijative za spašavanje planete” upravo ta koju je SEF u januru ove godine pokrenuo. 

Ono što je zasigurno tačno jeste da Njemačka ne zabranjuje upotrebu drva za grijane, zbog čega medijske i objave na društvenim mrežama ocjenjujemo kao lažnu vijest. 

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu. 

In this article