SZO i UN ne zagovaraju prestanak konzumacije kravljeg mlijeka

438

Uprkos pozitivnom uticaju koji međunarodne organizacije poput Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Ujedinjenih nacija (UN) nastoje ostvariti u savremenom svijetu, brojni su pojedinci koji njihovu misiju doživljavaju kao zloćudnu namjeru. 

Tako se na društvenim mrežama proširila tvrdnja da su upravo SZO i UN pozvale na prekid javne potrošnje mliječnih proizvoda i mesa i to u trenutku kada je pronađen ptičiji grip u kravljem mlijeku. (1, 2, 3, 4, 5

“U trenutku kada SZO i UN pozivaju na prekid javne potrošnje mesa i mliječnih proizvoda pronađen „ptičji grip“ u kravljem mlijeku. 

Američka uprava za hranu i ljekove (FDA) izdala je upozorenje zbog navodne kontaminacije „ptičjim gripom“ u zalihama hrane. FDA je u utorak izdala upozorenje tvrdeći da imaju osnovne sumnje da su stočari “krivi” za ovu situaciju. 

Uskoro nećemo imati ni krava ni mleka, ionako jedemo njihovu fermentisanu hranu koja ima GMO u sebi, ali ipak žele da istrijebe sve da bi smo konačno prešli na vještačko meso i mliječne proizvode”, piše u objavama. 

Za početak, tačno je da su evidentirani slučajevi zaraženosti krava ptičijim gripom, ali tvrdnja da SZO i UN pozivaju na prekid javne potrošnje mesa i mliječnih proizvoda nije.  

Konkretno, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolest (CDC) izvijestio da je 25. marta ove godine zabilježena pojava inficiranosti krava ptičijim gripom širom SAD-a. 

Iako je CDC potvrdio da se jedna osoba, zaposlena u mljekari u Teksasu, zarazila ptičijim gripom nakon kontakta sa kravom, na vebsajtu te insititucije je istaknuto da je rizik za opštu populaciju na niskom nivou. 

“Široko geografsko širenje virusa ptičjeg gripa kod divljih ptica, živine i nekih drugih sisavaca, uključujući krave, može stvoriti dodatne šanse da ljudi budu izloženi ovom virusu. Stoga može doći do povećanja sporadičnih ljudskih infekcija koje proizlaze iz izloženosti pticama i životinjama, čak i ako se rizik od širenja ovih virusa s ptica na ljude nije povećao.  

CDC veruje da je trenutni rizik za opštu populaciju od virusa ptičjeg gripa nizak. Ljudi koji su izloženi zaraženim pticama ili životinjama, uključujući krave, iz poslovnih ili rekreativnih razloga, imaju veći rizik od obolijevanja od ptičijeg gripa”, navedeno je na vebsajtu CDC-a. 

Američka uprava za hranu i ljekove (FDA) objavila je 23. aprila da je Agencija otkrila genetski materijal ptičijeg gripa  u komercijalnim zalihama mlijeka. 

FDA je ukazala da je pasterizacija mlijeka bila efikasna u uništavanju virusa. Ispitivanja su pokazala i da virusni materijal pronađen u mlijeku nije zarazan.  

Prema FDA, „ovi rezultati ponovo potvrđuju procjenu da je komercijalno snabdijevanje mlijekom bezbjedno”. 

Na kraju, Svjetska zdravstvena organizacija nije promijenila svoje preporuke o ptičijem gripu i trenutno ocjenjuje rizik od infekcije kod ljudi kao „nizak i nisko-umjeren“.  

Organizacija apeluje da je neophodno unaprijediti nadzor državnih institucija, posebno kada su u pitanju potencijalno izloženi pojedinci, skreće pažnju da se oni ljudi koji dolaze u kontakt sa životivanja pridržavaju stroge higijene, i podsjeća na važnost konzumiranja pasterizovanih proizvoda umjesto sirovih. 

Slično SZO-u, Ujedinjene nacije naglašavaju da je neophodno adekvatno obraditi meso i mliječne proizvode prije konzumacije. 

Činjenica je da nijedna od pomenutih organizacija ne poziva na prekid javne potrošnje mesa i mliječnih proizvoda, kako se tvrdi u objavama. 

Iz tog razloga, objavu ocjenjujemo kao dezinformaciju. 

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

In this article