maske-lazna-vijest

Nekoliko godina unazad niko nije mogao ni da zamisli da ćemo početkom 2022. godine imati pandemiju, da ćemo mnoge trenutke provoditi sa maskama na licu, te da ćemo u isto vrijeme imati i rat u Ukrajini. 

Ipak, pojedinci na društvenim mrežama su se pronašli u ovakvim vremenima i konstantno dijele neistine, kako o pandemiji tako i o ratu, a nekada ih i kombinuju.

To je slučaj i sa objavom na kojoj vidimo vojnike i naslov:

„WHO upozorava da vojnici moraju ratovati sa maskama na licu“. 

Tekst sa ovakvom sadržinom objavljen je na portalu PozitivnaSrpska, ali je na kraju teksta naglašeno da je u pitanju satirični sadržaj. 

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) oglašavala se tri puta od početka invazije na Ukrajinu, ali ni u jednom saopštenju i obraćanju, svakako, nema ni govora o maskama. 

SZO je u svojim obraćanjima izražavala zabrinutost zbog nedostatka kisoenika u bolnicama, zbog zdravstvene krize izazvanoj sukobom u toj zemlji i ukazala da i dalje pomaže Ukrajini.

Ni riječi o maskama za vojnike.

Ova objava dobija ocjenu lažna vijest.

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu.

In this article