Bolest nije biznis, napredak medicine produžio životni vijek

3664

Nemali broj ljudi širom svijeta, izričiti su protivnici medicine.

U takvim krugovima je vrlo često moguće čuti teze o izmišljenim bolestima koje su po njihovom mišljenju produkt farmaceutske mafije, a sve zarad ostvarivanja profita. 

Tvrdnje koje implicitno ukazuju na takav stav, imamo priliku da pročitamo u jednoj fejsbuk objavi

Teško je zamisliti da ove tvrdnje i zaključak koji je uz njih iznesen, može da prihvati bilo ko, pa čak i laička javnost, naročito kada je opšte poznata činjenica koliko je medicina napredovala tokom 20. vijeka. 

Na sajtu američkog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (CDC) nalazi se tekst sa retrospektivom na naučna dostignuća u oblasti medicine tokom 20. vijeka. 

drugom tekstu na istom sajtu, iznijet je podatak da se životni vijek u SAD, u periodu od 1900-1999.godine produžio za prosječno 30 godina, a kao neki od razloga navode se napredak medicinskih dostignuća, poput izuma vakcina, i suzbijanja zaraznih bolesti. 

Na online enciklopediji Britannica objavljen je članak pod naslovom „Medicina u 20. vijeku“, a u njemu se nalazi detaljniji osvrt na revolucionarna medicinska dostignuća u pomenutom periodu, a navodi se i da je do 1980. znatno povećan životni vijek u Velikoj Britaniji. 

Dobar trend kada je u pitanju redukcija smrtnosti i produženje životnog vijeka nastavljen je i u 21. vijeku, o čemu svjedoči i istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)

Imajući u vidu sve ove podatke, postaje jasno da je kroz čitav 20. vijek pa do dan danas medicina napravila veliki iskorak i revoluciju u zdravlju ljudi širom planete. Činjenice koje govore da se zahvaljujući novim medikamentima i mehanizmima koji pomažu u otkrivanju, kontroli i prevenciji bolesti, životni vijek konstantno produžava, opovrgavaju teorije zavjere o bolesti kao rastućem biznisu. 

Zbog svega toga objava sa fejsbuka dobija ocjenu teorija zavjere. 

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza.