U modernoj kulturi, broj 666 se vezuje sa satanizam, demone i uglavnom negativne konotacije. Tako ga čak objašnjava i rječnik Meriam-Vebster. Porijeklo ovog broja veže se za Knjigu otkrovenja, ali ne za demone, već za čovjeka.

Ipak, savremena upotreba broja 666 povod je za razne kombinatorike. Jedna od njih kaže da satanisti mudro kriju 666 u logoima velikih firmi:

BONUS OBJAVA …!!

Da se nadovežem na objavu od večeras i ubačene s0t0njarske tri šestice skoro svuda….

…ako nisu tri šestice tu je munja, zvezda, piramida… Odličan prikaz kako su s0t0njare kreativne pri ubacivanju svojih simbola….

…kulturno to oni rade…..

666, ili “Broj zvijeri” ima različita tumačenja i upotrebe. Ali, teško da je sadržan u logoima Audija, Volta Dizinija, ili Hajnekena.

Na sajtu Audija jasno je objašnjeno da njihov logo od četiri povezana prstena predstavlja spajanje četiri automobilske kompanije u Saksoniji: Audi, DKW, Horch i Wanderer, koje danas zajedno čine Audi AG.

Logo kompanije Volt Dizni kroz godine se mijenjao, ali gotovo od početka je sadržao ispis sa imenom svog tvorca. Ispis je blaga modifikacija Diznijevog rukopisa.

Jedan od najvećih proizvođača piva na svijetu, kompanija Hajneken, takođe je ponijela ime po svom osnivaču. Logo se kroz 150 godina mijenjao, a današnji oblik je sastavljen od ispisa, za koji se kaže da sadrži “slovo e koje se smije”, dok se font opisuje kao: mekan, serifni, sa blagim boldom. Čak i izokrenut, logo i slovo “e” ne liče mnogo na broj 6.

Pitanje oko famoznog broja 666, baš kao u pjesmi Iron Maiden-a, glasi: “šta sam vidio, mogu li da vjerujem, da ono što sam vidio te noći je stvarnost, a ne samo fantazija”. U ovom slučaju u pitanju je – fantazija.

Ova objava dobija ocjenu – teorija zavjere.

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza.

In this article