IV Divljanje etnonacionalista i stigmatizacija izolovanih i bolesnih

851

Razne profašističke grupacije su na ektremno-desnim portalima, u komentarima ispod tekstova ili društvenim mrežama širili govor mržnje, etiketirali građane i čitave narode i divljali protiv svega što se ne uklapa u njihov vrijednosni sistem.

Ove ekstremističke grupacije su pokrenule talas stigmatizacije i zlostavljanja pojedinaca i čitavih naroda koji žive u Crnoj Gori. U njihovim objavama bilo je poziva na etničku i vjersku mržnju, rasnu i drugu diskriminaciju, ali i poziva na nasilje.

Posebno je znakovit primjer dr Senada Begića koji je zbog svog imena i angažmana preživio pravi internet linč.  Tim projekta Raskrinkavanje.me je zabilježio više spornih objava na ovu temu.

Pored ovoga, objavljivanje spiska osoba u obaveznoj samoizolaciji dovelo je do stvaranje svojevrsnih „online milicija“ koje su krenule u stigmatiziranje građana i analizu njihovih privatnih života. Ovdje se može reći da motiv nije politički nego palanački o čemu svjedoči i pokretanje aplikacije koja je imala za cilj mapiranje lokacija onih koji su u samoizolaciji.

Ekipa Raskrinkavanja je prikupila makar 30 primjera govora mržnje. Ako je ovu masovnu pojavu registrovala jedna NVO valjda su to mogli uraditi i nadležni državni organi.