Pred vama je peta publikacija iz serijala “Podrivanje demokratije u Crnoj Gori”, u okviru kojeg, u nekoliko nastavaka, opisujemo ključne probleme zemlje u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i uspostavljanju i odbrani elementarnih načela demokratije.


Peti dio posvećujemo problemu dezinformacija, iz perspektive pogubnog uticaja koji ova pojava ima na demokratiju i ljudska prava.

Više čitajte na linku.