Poznata društvena mreža u saradnji sa portalom Raskrinkavanje.me (Centar za demokratsku tranziciju) i agencijom Frans Pres (AFP), pokreće nezavisni program za provjeru činjenica u Crnoj Gori.

Šta je Facebook Third-Party Fact-Checking program?

Od 2016. godine, Facebook sarađuje sa organizacijama koje se bave provjerom činjenica, sa ciljem identifikovanja činjenično netačnog sadržaja i umanjivanja njegovog dosega.

Facebook trenutno ima 70 partnera koji provjeravaju činjenice na 50 jezika, i svi su članovi Međunarodne mreže za provjeru činjenica (International Fact Checking Network) i potpisnice njihovog Kodeksa principa.

Raskrinkavanje.me je dio ovog programa od avgusta 2020. Više detalja o programu možete pronaći na njihovim zvaničnim stranicama.

Kako funkcioniše naše partnerstvo s Facebookom?

Korisnici Facebooka mogu označiti sadržaj za koji brinu da bi mogao biti lažan. Naš tim će dobiti ovu informaciju od korisnika i provjeriti njihove sugestije. Kompletan sistem ocenjivanja možete pogledati ovdje.

Facebook nema kontrolu nad onim što odaberemo da provjerimo, šta pišu naši istraživači i novinari ili kakvu ocjenu dajemo.

Objavama koje Raskrinkavanje.me ocijeni kao činjenično netačne Facebook smanjuje vidljivost i doseg. Facebook obavještava autore da je njihov sadržaj ocijenjen kao netačan, a korisnike i korisnice Facebooka da su podijelili sadržaj ocijenjen kao netačan.

Mogu li izdavači ispraviti netačne informacije kako bi im se ocjena povukla?

Izdavači mogu naknadno ispraviti informacije koje su ocijenjene kao netačne, i tražiti da im se ocjena povuče. Facebook neće preduzimeti mjere ograničavanja dosega prema izdavačima koji isprave informacije koje su ocijenjene kao netačne. Facebook je propisao precizne kriterijume za proces ispravki, koje možete pronaći ovdje.

Mogu li izdavači osporiti ocjenu Raskrinkavanja?

Izdavači imaju pravo osporavati ocjenu u roku od sedam dana od dana kad su dobili notifikaciju da je njihov sadržaj ocijenjen kao činjenično netačan.

Ako smatrate da je Raskrinkavanje.me pogriješilo u svojoj ocjeni, javite nam se na e-mail adresu tijana@cdtmn.org. Dostavite nam obrazloženje, odnosno jasne argumente koji govore u prilog vašoj tvrdnji da je ocjena pogrešna.

Potvrdu da smo primili vašu ispravku ili osporavanje dobićete u roku jednog radnog dana.