Nedjeljni komentar

664

Pregled sedmice 13.04.-19.04.

Odgovorni građani su brana dezinformacijama!

U pregledu sedmice od 13. do 19. aprila čitajte:

Teoretičari zavjere u kampanji protiv prosvijećenog društva

Imaju li samo vjernici „duhovne potrebe“?

EU kritikovala objavljivanje spiskova zaraženih

Vlada opet lijepi etikete kritičarima

Gdje je i šta radi Skupština?